ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Aksiyon Miyoklonusu ve Renal Parankimal Hastalık Birlikteliği: Olgu sunumu [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(2): 67-71 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.34254  

Aksiyon Miyoklonusu ve Renal Parankimal Hastalık Birlikteliği: Olgu sunumu

Kezban Aslan1, Miray Erdem1, Emine Bağır2, Gülfiliz Gönlüşen2, Hacer Bozdemir1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı- Adana
2Çukurova Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı- Adana

Progresif miyoklonik epilepsiler, kötü prognozlu nadir hastalıklarıdan biridir. Bu yazıda, aksiyon miyoklonusu olan progresif myloklonik epilepsili ve geç yaşta nefrotik sendrom tanısı almış genç bir hasta tanımlandı. Hasta akraba evliliğinden doğan ailenin beşinci çocuğuydu.Ailede nefrotik sendrom ya da böbrek yetersizliği tanılı bir yakını yoktu. Renal ince iğne biyopsisi kollabe glomerülopatinin olduğu fokal segmental glomerüloskleroz ile sonuçlandı. Hasta 25 yaşında nefrotik sendroma sekonder son evre böbrek yetersizliği sonrası yaşamını yitirdi.

Anahtar Kelimeler: Aksiyon, miyoklonus, nefropati.


Action Myoclonus and Renal Parenchymal Disease: A Case Report

Kezban Aslan1, Miray Erdem1, Emine Bağır2, Gülfiliz Gönlüşen2, Hacer Bozdemir1
1Çukurova Univercity Faculty Of Medicine, Department Of Neurology-adana
2Çukurova Univercity Faculty Of Medicine, Department Of Pathology- Adana

Progressive myoclonic epilepsies are a devastating group of rare disorders. The case of a young man who presented with a late-diagnosed nephrotic syndrome, progressive myoclonic seizures with action myoclonus, is described in the present report. He was the fifth child of a consanguineous marriage, and there was no familial history of nephrotic syndrome or end-stage renal failure. Renal biopsy showed focal segmental glomerulosclerosis with collapsing glomerulopathy. The patient died at 25 years of age in a context of end-stage renal function consistent with nephrotic syndrome.

Keywords: Action, myoclonus, nephropathy.


Kezban Aslan, Miray Erdem, Emine Bağır, Gülfiliz Gönlüşen, Hacer Bozdemir. Action Myoclonus and Renal Parenchymal Disease: A Case Report. Epilepsi. 2016; 22(2): 67-71

Sorumlu Yazar: Kezban Aslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale