ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Benzer Semptomatoloji Yanılgıya Yol Açabilir; Vasküler Koiling Cerrahisinden Dönen Temporal Epilepsi Olgusu [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(3): 192-194 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.33602  

Benzer Semptomatoloji Yanılgıya Yol Açabilir; Vasküler Koiling Cerrahisinden Dönen Temporal Epilepsi Olgusu

Eda Kılıç Çoban1, Bülent Mert2
1Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Görüntüleme yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, pek çok kişide büklüntülü damarlara rastlanmaktadır. Çok sayıda cerrahi teknik bu damarları düzelterek mevcut semptomatolojiyi ortadan kaldırmaktadır. Nitekim cerrahi öncesi hasta iyi değerlendirilerek etyolojinin bu olduğundan emin olunmalıdır.
50 yaşında kadın hasta baş dönmesi şikayeti ile konsülte edildi. Hasta anamnezinde haftada bir iki kez ataklar halinde başdönmesi, dengesizlik, bayılır gibi olma hali, arada bu şikayetlerine mideden yükselen iç sıkıntısı tariflemekteydi. Görüntüleme yöntemlerinde her iki internal karotis arterde ileri büklüntülü seyir tespit edildi. Hastanın nörolojik ve kulak muayenesi normaldi. Rutin elektroensefalografi normaldi. 3 saatlik uyku deprivasyonlu EEG de sol hemisfer temporal bölgede keskin dalga aktiviteleri izlendi. Karbamazepin 400 mg/gün başlanmasının ardından birinci ve üçüncü ay takiplerinde şikayeti olmadı.
Sonuç olarak ilerleyen teknoloji ve görüntüleme yöntemleri her ne kadar tanı koymamıza yardımcı olsa da esas olan anamnez ve semiyolojidir.

Anahtar Kelimeler: epilepsi, semiyoloji, dolikoarteryopati


Smilar Symptomatology can Mislead; A Temporal Epilepsy Case Reverting from Vascular Coiling Surgery

Eda Kılıç Çoban1, Bülent Mert2
1Bağcılar Education And Training Hospital,neurology Clinic, Istanbul, Turkey
2Bağcılar Education And Training Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic, Istanbul, Turkey

With the increasing use of imaging technics, many patients have been found to have twisted vessels. Treating these vessels by many surgical procedures, the symptomatology regresses. However the patient must be well evaluated and the etiology must be clear before the surgery,
A 50 years old female patient was consulted. In her history, she was complaining from vertigo, imbalance, syncope like episodes once or twice a week with a discomfort increasing from her stomach. Bilateral advanced degree of carotid tortuosity was demonstrated in her imagings. Her neurological and auditory examinations were normal. Routine electroencephalography was in normal limits. 3 houred sleep deprivation electroencephalography revealed sharp wave activities on temporal region of the left hemisphere. After initiation of 400 mg/day Carbamazepine, she had no complaint in her first and third month visits.
As a conclusion, although advancing technology and imaging technics help us to diagnose, anamnesis and semiology are more essential.

Keywords: epilepsy, semiology, dolichoarteriopathy


Eda Kılıç Çoban, Bülent Mert. Smilar Symptomatology can Mislead; A Temporal Epilepsy Case Reverting from Vascular Coiling Surgery. Epilepsi. 2021; 27(3): 192-194

Sorumlu Yazar: Eda Kılıç Çoban, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale