ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

EPİLEPSİ VE MİGREN [Epilepsi]
Epilepsi. 2000; 6(2): 116-121

EPİLEPSİ VE MİGREN

Cavit BOZ1, Gamze ÇAN1, Mehmet ÖZMENOĞLU1, Sibel K VELİOĞLU1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Amaç: Bu çalışmada migren ve epilepsinin birlikte bulunduğu hasta popülasyonunun klinik özelliklerini değerlendirerek, varsa ortak özelliklerin her iki hastalığın birlikteliği hakkında ipucu verip veremeyeceğini araştırdık.Hastalar ve Yöntemler: 1993 ve 2000 tarihleri arasında takip ve tedavi gören 507 epilepsi hastası çalışmaya alındı. Migreni olan epilepsili hastaların klinik özellikleri, migreni olmayan epilepsi hastalarının klinik özellikleri ile karşılaştırıldı.Bulgular: Migrenli grupta kadın cinsiyeti, genç yaş, erken yaşta nöbet başlangıcı, annede migren varlığı, idiyopatik oksipital lob epilepsi varlığı, normal nörolojik muayene ve normal nörogörüntüleme bulguları sıklığı, antiepileptik tedaviye dirençli epileptik nöbet sıklığı istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla saptandı.Sonuç: Migren ve epilepsi arasında klinik olarak belirgin farklılıklar olsa da, her iki hastalığın arasında bir ilişkiden söz edilebilir.

Anahtar Kelimeler: ELEKTROANSEFALOGRAFİ; EPİLEPSİ/FİZYOPATOLOJİ/KOMPLİKASYON; MİGREN/FİZYOPATOLOJİ/KOMPLİKASYON


EPILEPSY AND MIGRAINE

Cavit BOZ1, Gamze ÇAN1, Mehmet ÖZMENOĞLU1, Sibel K VELİOĞLU1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Objectives: We evaluated clinical features of patients in whom migraine and epilepsy coexisted and investigated whether common features, if any, would provide clues on the coexistence of these two diseases. Patients and Methods: A total of 507 patients with epilepsy, who were treated and followed-up between 1993 and 2000 were studied with regard to clinical features. A comparison was made between epileptic patients with or without migraine. Results: Statistically high incidences of some features were found in patients with migraine, including female sex, younger age, onset of seizures at early ages, presence of migraine in the mother, presence of idiopathic occipital lobe epilepsy, normal neurologic and neuroimaging findings, and seizures refractory to antiepileptic treatment. Conclusion: Despite certain clinical differences between migraine and epilepsy, an association seems to exist between these two diseases.

Keywords: ELECTROENCEPHALOGRAPHY; EPILEPSY/PHYSIOPATHOLOGY/COMPLICATIONS; MIGRAINE/PHYSIOPATHOLOGY/ COMPLICATIONS


Cavit BOZ, Gamze ÇAN, Mehmet ÖZMENOĞLU, Sibel K VELİOĞLU. EPILEPSY AND MIGRAINE. Epilepsi. 2000; 6(2): 116-121


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale