ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Serebral Venöz Sinüs Trombozuna Bağlı Epileptik Nöbetler: Klinik ve Radyolojik Bulgular ve Gecikmiş Tanı Nedenleri. [Epilepsi]
Epilepsi. 2014; 20(1): 11-16 | DOI: 10.5505/epilepsi.2014.30502  

Serebral Venöz Sinüs Trombozuna Bağlı Epileptik Nöbetler: Klinik ve Radyolojik Bulgular ve Gecikmiş Tanı Nedenleri.

Nergiz Hüseyinoğlu1, Hatice Köse Özlece1, Ürfettin Hüseyinoğlu2, Metin Ekinci3, Ataman Serim1
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye

AMAÇ: Çalışmamızda, epileptik nöbet ve status epileptikus gelişen serebral venöz sinus trombozlu hastaların klinik ve radyolojik özellikleri ile yanlış veya gecikmiş tanı nedenlerini sunmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Kasım 2012- Kasım 2013 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesinde epileptik nöbet veya status epileptikus ile takip edilen ve serebral venöz tromboz tanısı alan 9 hasta dahil edildi. Tüm hastaların ayrıntılı nörolojik ve oftalmolojik muayeneleri ve elektroensefalografi, kranial tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve manyetik rezonans venografileri yapıldı. Ayrıca daha önceki nöropsikiyatrik hastalık öyküleri, başvuru semptomları, başvurdukları hekim branşları ve tedavi protokolleri kaydedildi.
BULGULAR: Tüm hastalarda hastaneye başvuru esnasında en önemli semptom baş ağrısı idi. Tüm hastalar subakut bir progresyon göstermişlerdi. Beş hastada konvulsif ve bir hastada nonkonvulsif status epileptikus tablosu gelişti. Altı hasta nöbet ile başvurmuştu (nöbetler hasta tanı almadan önce oluşmuştu). 5 ve 6 numaralı hastalar dışında tüm hastalarda superior sagittal sinüs etkilenmişti. Hastaların ön tanılarından bazıları arasında eklampsi, dissosiyatif bozukluk, subaraknoid hemoraji, migren ve psikiyatrik hastalıklar yer almakta idi.
SONUÇ: Çok farklı klinik tablolar ile presente olan serebral venöz trombus hastalarının bulguları özellikle psikiyatrik hastalıklar ile benzerlik göstermektedir. Bu nedenle tanı ve tedavide gecikmeler yaşanabilmekte ve bu durum nöbetler ve özellikle status epileptikus gibi ciddi tablolara yol açabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: serebral venöz sinüs trombozu, nöbet, tanı.


Epileptic Seizures Related to Cerebral Venous Sinus Thrombosis: Clinicoradiological Findings and Cases of Delayed Diagnosis.

Nergiz Hüseyinoğlu1, Hatice Köse Özlece1, Ürfettin Hüseyinoğlu2, Metin Ekinci3, Ataman Serim1
1Kafkas University Medical Faculty Department Of Neurology, Kars, Turkey
2Kafkas University Medical Faculty Department Of Anesthesiology And Reanimation, Kars, Turkey
3Kafkas University Medical Faculty Department Of Ophthalmology, Kars, Turkey

OBJECTIVE: We aimed to describe clinicoradiological findings and determine some causes of misdiagnosis or delay in diagnosis of patients with epileptic seizures and status epilepticus related to cerebral venous sinus thrombosis.
METHODS: Nine patients with seizures or status epilepticus associated with cerebral venous sinus thrombosis, admitted to the intensive care unit between November 2012 and November 2013, were included in the study. Full neurological and ophthalmological examinations, electroencephalography, computerized tomography, magnetic resonance imaging and magnetic resonance venography were performed on all of the patients. Also, previous history of neuropsychiatric disorders, initial findings of cerebral venous sinus thrombosis, specialties, where they were initially directed, and treatment interventions were recorded.
RESULTS: The main initial clinical symptom was headache in all patients. All patients had a sub-acute progression of disease. Five patients had convulsive, one had non-convulsive status epilepticus. Six patients had presenting seizures (i.e., seizures occurred before confirmation of diagnosis). The superior sagittal sinus was affected in all cases, except in patients 5 and 6. Initial diagnoses in some patients were eclampsia, dissociative disorder, subarachnoid hemorrhage, migraine, and psychotic disorder.
CONCLUSION: Different clinical presentations of cerebral venous sinus thrombosis and the need for differential diagnosis with respect to similar neuropsychiatric diseases often cause the delay of early diagnosis and treatment of cerebral venous sinus thrombosis, and thus lead to the development of epileptic seizures and even status epilepticus.

Keywords: cerebral venous sinus thrombosis, seizure, diagnosis.


Nergiz Hüseyinoğlu, Hatice Köse Özlece, Ürfettin Hüseyinoğlu, Metin Ekinci, Ataman Serim. Epileptic Seizures Related to Cerebral Venous Sinus Thrombosis: Clinicoradiological Findings and Cases of Delayed Diagnosis.. Epilepsi. 2014; 20(1): 11-16

Sorumlu Yazar: Nergiz Hüseyinoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale