ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Sıçanlarda Penisilin ile Oluşturulan Status Epileptikus Modelinde Farklı Dozlarda Uygulanan İntravenöz Parasetamolün Beyin Elektriksel Aktivitesine Olan Etkisi [Epilepsi]
Epilepsi. 2015; 21(1): 13-19 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.30085  

Sıçanlarda Penisilin ile Oluşturulan Status Epileptikus Modelinde Farklı Dozlarda Uygulanan İntravenöz Parasetamolün Beyin Elektriksel Aktivitesine Olan Etkisi

İbrahim Mumcuoğlu1, Semiha Kurt2, Duygu Aydın3, Fatih Ekici4, Zeynep Kasap5, Volkan Solmaz2, Hatice Aygün5
1Medikal Park Hastanesi, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Tokat
3Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara
5Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Tokat

GİRİŞ ve AMAÇ: Parasetamol yaygın olarak kullanılan analjezik ve antipiretik bir ajandır Parasetamolün aktif metaboliti olan N-araşidonil-fenolamin bazı deneysel epilepsi modellerinde endokannabinoid sistemi aktive ederek epileptik aktiviteyi azalttığı bildirilmiştir. Diazepam antikonvülzan etkileri iyi bilinen bir benzodiazepindir. Bu çalışmanın amacı, sıçanlarda penisiline bağlı gelişen epilepside, farklı dozlardaki parasetamol ve diazepamın etkilerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üretan (1.25 g/kg, intraperitoneal) anestezisi altındaki sıçanlar stereotaksiki cihazına yerleştirildi. Vücut ısısı bir ısıtıcı battaniye ile 37°C’de muhafaza edildi. Kraniyuma açılan bir delik içinden somatomotor kortekse 500 IU penisilin G (PGP) enjeksiyonu ile epileptik odak oluşturuldu. Parasetamol 100, 150 ve 300 mg/kg ve diazepam 5 mg/kg dozlarında epileptiform aktivite üzerine karşılaştırmalı etkileri penisilin enjeksiyonunda 30 dakika sonra uygulanarak incelendi. Elektrokortigografi aktivitesi iki saat süreyle izlendi.
BULGULAR: İntrakortikal PGP (500 IU) enjeksiyonu tüm gruplarda epileptiform aktivite oluşturdu. Diazepam (5 mg/kg, intravenöz) penisilin enjeksiyonundan sonraki 40. dakikada epileptiform aktivitede istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma sağladı. Parasetamolün 100 mg/kg dozunda penisilin ile oluşturulan epileptiform aktiviteye etkisi yoktu (p>0.05). Ancak 150 ve 300 mg/kg i.v parasetamol antiepileptik aktivite üzerinde istatistiksel olarak anlamlı derecede etkili bulundu (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları parasetamolün 150 ve 300 mg/kg dozlarının penisiline bağlı epileptiform aktivite üzerinde etkisi olduğuna işaret etmektedir. Bu etkinin nedenlerini anlamaya yönelik ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Asetaminofen, diazepam; epilepsi; parasetamol; penisilin.


The Effect of Varying Doses of Intravenous Paracetamol on the Electrical Activity of the Brain in Penicillin-Induced Status Epilepticus in Rats

İbrahim Mumcuoğlu1, Semiha Kurt2, Duygu Aydın3, Fatih Ekici4, Zeynep Kasap5, Volkan Solmaz2, Hatice Aygün5
1Medical Park Hospital, Tokat
2Gaziosmanpasa University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Tokat
3Turgut Özal University Faculty Of Medicine, Department Of Physiology, Ankara
4Yıldırım Beyazıt University Faculty Of Medicine, Department Of Physiology, Ankara
5Gaziosmanpasa University Faculty Of Medicine, Department Of Physiology, Tokat

INTRODUCTION: Paracetamol is a widely used analgesic and antipyretic agent. It has been reported that N-arachidonoyl-phenolamine, the active metabolite of paracetamol, reduces epilepsy by activating the endocannabinoid system in some models of experimental epilepsy. Diazepam is a benzodiazepine well known to have anticonvulsant effects. The aim of the present study was to investigate the effects of different doses of paracetamol on penicillin-induced epileptiform activity (PIEA) in rats.
METHODS: Rats anesthetized with urethane (1.25 g/kg, intraperitoneal) were placed in a stereotaxic frame. Body temperatures were maintained at 37°C by a heating blanket. An epileptic focus was produced by 500 IU Penicillin G (PGP) injection into the soma-motor cortex using a hole drilled into the cranium. Paracetamol (100, 150 and 300 mg/kg, respectively) and diazepam (5 mg/kg) were administered thirty minutes after PGP injection, and their effects on the epileptiform activity were examined comparatively. Electrocorticographic activity was monitored for two hours.
RESULTS: Intracortical injection of PGP (500 units) induced epileptiform activity in all groups of rats. Diazepam caused a statistical significant decrease in the epileptiform activity in the 40th minute after PGP injection. Paracetamol (100 mg/kg) application did not influence the PIEA (p>0.05). However, 150 and 300 mg/kg IV paracetamol had a statistically significant effect on the antiepileptic activity (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the present study indicated that 150 and 300 mg/kg doses of paracetamol had an effect on PIEA. Further studies are needed to understand the reasons for this effect.

Keywords: Acetaminophen, diazepam; epilepsy; paracetamol; penicillin.


İbrahim Mumcuoğlu, Semiha Kurt, Duygu Aydın, Fatih Ekici, Zeynep Kasap, Volkan Solmaz, Hatice Aygün. The Effect of Varying Doses of Intravenous Paracetamol on the Electrical Activity of the Brain in Penicillin-Induced Status Epilepticus in Rats. Epilepsi. 2015; 21(1): 13-19

Sorumlu Yazar: Semiha Kurt, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale