ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

PARSİYEL EPİLEPSİLERDE VİGABATRİN VE LAMOTRİGİN'İN ETKİNLİĞİ [Epilepsi]
Epilepsi. 1997; 3(1): 27-31

PARSİYEL EPİLEPSİLERDE VİGABATRİN VE LAMOTRİGİN'İN ETKİNLİĞİ

Filiz KOÇ1, Hacer BOZDEMİR1, Şebnem BIÇAKÇI1, Yakup SARICA1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Antiepileptik tedaviye yanıt vermeyen parsiyel epilepsilerde vigabatrin (VGB) ve lamotrigin'in (LTG), ilave olarak uygulandığında nöbet frekansında belirgin azalmaya neden oldukları bilinmektedir. Son üç aydır tedavi protokolü değişmeyen ve klasik antiepileptik ilaçlara yanıt vermeyen, parsiyel epilepsili 41 olguya (kompleks parsiyel nöbetli 31, sekonder jeneralize altı, fokal motor dört olgu) üç ay süre ile ilave olarak uygulanan VGB ve LTG'in nöbet sayısı ve şiddetine etkinliği araştırılmıştır. Vigabatrin grubunda (n=14), bir olguda nöbetler tamamen kontrol edilmiş; dokuz olguda nöbet sayısı %61 azalmış; dört olgu tedaviye yanıt vermemiştir. Lamotrigin grubunda (n:=27) ise altı olguda nöbetler tamamen kontrol edilmiş; on iki olguda nöbet sayısı %58.3 oranında azalmış; dokuz olgu tedaviye yanıt vermemiştir. Nöbet şiddeti iki grupta da belirgin şekilde azalmıştır. Vigabatrin, serum karbamazepin düzeyinde düşmeye neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: PARSİYEL EPİLEPSİ, VİGABATRİN


THE EFFICACY OF VIGABATRIN AND LAMOTRIGINE IN PARTIAL EPILEPSIES

Filiz KOÇ1, Hacer BOZDEMİR1, Şebnem BIÇAKÇI1, Yakup SARICA1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

It is known that vigabatrin (VGB) and lamotrigine (LTG) cause significant reduction in the frequency of seizures when added to treatment in cases with partial epilepsies not responding to antiepileptic treatment. We evaluated the effect of adding VGB and LTG to the treatment of 41 patients with partial seizures (complex partial seizures=31, secondary generalized=6, focal motor=4) on the number and severity of seizures. All the patients did not respond to classical antiepileptic drugs and the treatment protocols carried out did not undergo any change during the last three months. In the VGB (n=14) and LTG (n=27) groups the results were as follows: total control of seizures (1 versus 6 patients); decrease in frequency (61% decrease in 9 patients versus 58.3% decrease in 12 patients); no response (4 versus 9 patients). The severity of seizures significantly reduced in both groups. Vigabatrin caused a decrease in serum carbamazepine levels.

Keywords: PARTIAL EPILEPSY, VIGABATRIN, LAMOTRIGINE


Filiz KOÇ, Hacer BOZDEMİR, Şebnem BIÇAKÇI, Yakup SARICA. THE EFFICACY OF VIGABATRIN AND LAMOTRIGINE IN PARTIAL EPILEPSIES. Epilepsi. 1997; 3(1): 27-31


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale