ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Otoimmün Ensefalit ve Paraneoplastik Nörolojik Sendromlarda Sık Karşılaşılan EEG Özellikleri [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(Suppl. 1): 30-36 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.28190  

Otoimmün Ensefalit ve Paraneoplastik Nörolojik Sendromlarda Sık Karşılaşılan EEG Özellikleri

Leyla Baysal Kıraç1, Ebru Altındağ2
1Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı
2İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Otoimmün ensefalitler subakut başlangıçlı bellek bozukluğu, konfüzyon ve sık nöbetlerle karakterize paraneoplastik ya da immünolojik etyolojili bir grup sendromdur. Otoimmün limbik ensefalit tanılı hastaların neredeyse yarısında nöbetler, özellikle tedaviye dirençli nonkonvülzif nöbetler ve nonkonvülzif status epileptikus tabloları izlenmektedir. Otoimmün ensefalit düşünülen bir hastanın tanısı ve takibinde EEG önemli bir tanı aracıdır. Bu derlemenin amacı ilgili literatür ışığında otoimmün ensefalit ve paraneoplastik nörolojik sendromlarda sık karşılaşılan EEG özelliklerini gözden geçirmektir.

Anahtar Kelimeler: EEG, otoimmün ensefalit; paraneoplastik sendrom.


Common EEG Patterns in Autoimmune Encephalitis and Paraneoplastic Neurological Syndromes

Leyla Baysal Kıraç1, Ebru Altındağ2
1Goztepe Research And Training Hospital, Neurology Department
2Istanbul Florence Nightingale Hospital, Department Of Neurology

Autoimmune encephalitis is a group of syndromes with subacute onset of amnesia, confusion and prominent seizures which may have paraneoplastic or immune-mediated etiology. Nearly half of the patients diagnosed with autoimmune limbic encephalitis have experienced seizures, prominently refractory nonconvulsive seizures and nonconvulsive status epilepticus. EEG is an important diagnostic tool in diagnosis and follow-up of the patients with autoimmune encephalitis. Here, we aim to review the EEG findings which were detected in the different autoimmun encephalitis and paraneoplastic neurological syndromes.

Keywords: EEG, autoimmune encephalitis; paraneoplastic syndrome.


Leyla Baysal Kıraç, Ebru Altındağ. Common EEG Patterns in Autoimmune Encephalitis and Paraneoplastic Neurological Syndromes. Epilepsi. 2016; 22(Suppl. 1): 30-36

Sorumlu Yazar: Leyla Baysal Kıraç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale