ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Epilepsi Nöbeti ile İlişkili Postiktal Sendrom [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(3): 141-147 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.25582  

Epilepsi Nöbeti ile İlişkili Postiktal Sendrom

Zeynep Ece Kaya Güleç, Seher Naz Yeni
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Postiktal sendrom (PIS), nöbetin sonlanmasının ardından gelişen klinik, biyolojik, elektroensefalografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulgularını kapsar. Tüm bu bulgular epileptik nöbetin sonlanmasının hemen ardından başlar ve uzunca bir süre devam eder. Bu durum, klinisyenlerin bu tabloyu gözlemlemelerine olanak sağlar. PIS klinisyenlere epileptik ile nonepileptik nöbet ayırımında ve epileptik nöbet tipinin belirlenmesinde yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalografi, nonepileptik nöbet; postiktal.


Postictal Syndrome Associated with Epileptic Seizure

Zeynep Ece Kaya Güleç, Seher Naz Yeni
Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Neurology, Istanbul, Turkey

Postictal syndrome (PIS) includes clinical, biological, electroencephalography and magnetic resonance imaging findings following the termination of a seizure. All these findings begin immediately after the end of the epileptic seizure and persist for a long time, which allows clinicians to observe this condition. PIS helps clinicians differentiate between epileptic and nonepileptic seizures and determine the type of epileptic seizure.

Keywords: Electroencephalography, nonepileptic seizure; postictal.


Zeynep Ece Kaya Güleç, Seher Naz Yeni. Postictal Syndrome Associated with Epileptic Seizure. Epilepsi. 2020; 26(3): 141-147

Sorumlu Yazar: Zeynep Ece Kaya Güleç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale