ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Postiktal Bilinç ve Davranış Değişikliklerinde Psikoz ve Deliryum Ayrımı: Altı Olgunun Klinik Yorumu [Epilepsi]
Epilepsi. 2004; 10(3): 154-160

Postiktal Bilinç ve Davranış Değişikliklerinde Psikoz ve Deliryum Ayrımı: Altı Olgunun Klinik Yorumu

S. YENİ1, Güzin ELBÜLKEN-SEVİNÇER2, Zeynep ÜNLÜSOY1, Mehmet YAMAN1, Naci KARAAĞAÇ1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Epilepsi nöbetlerini izleyen dönemdeki bilinç ve davranış değişiklikleri, üzerinde yeterince durulan klinik tablolar değildir. Bu yazıda, uzamış postiktal bilinç ve davranış değişiklikleri görülen altı hasta değerlendirerek postiktal psikoz ve deliryum kavramlar ı ve bu tanılara götürecek özellikler yorumland ı. Nöbetlerden sonraki bilinç ve davranış de- ğişikliklerinin dört hastada deliryum, iki hastada psikoz tablosuna uyduğu sonucuna varıldı. Postiktal deliryumlu dört hastada bilincin etkilenmesi, değişen oranlarda oryantasyon ve dikkat bozuklu- ğu, psikomotor aktivitede ve konuşmada azalma sıklıkla izlenen belirtilerdi. Postiktal psikozlu iki hastanın birinde paranoid tipte, diğerinde affektif özellikleri de olan paranoid tipte psikotik semptomlar görüldü.

Anahtar Kelimeler: Konfüzyon; deliryum; elektroensefalografi;epilepsi/psikoloji; epilepsi, tonik-klonik; halüsinasyon;psikotik bozukluk/etyoloji; nöbet; status epileptikus;zaman faktörü; bilinç kaybı.


Discrimination between Postictal Psychosis and Delirium: A Clinical Interpretation of Postictal Changes in Behavior and Consciousness in Six Cases

S. YENİ1, Güzin ELBÜLKEN-SEVİNÇER2, Zeynep ÜNLÜSOY1, Mehmet YAMAN1, Naci KARAAĞAÇ1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Changes in behavior and consciousneş during postictal period of seizures have not received appropriate attention in the literature. We evaluated six patients who experienced prolonged postictal changes in behavior and consciousneş in order to have better insight into postictal psychosis and delirium, and into manifestations that might validate these diagnoses. Findings during the postictal period were suggestive of delirium in four patients, and of psychosis in two patients. Those with postictal delirium often had unconsciousneş, problems of varying severity in attention and orientation, and decreased psychomotor activity and speech. Tw o patients with postictal psychosis developed psychotic disturbances of paranoid type, one of which included affective psychoses.

Keywords: Confusion; delirium; electroencephalography;epilepsy/psychology; epilepsy, tonic-clonic; hallucinations;psychotic disorders/etiology/diagnosis; seizures;status epilepticus; time factors; unconsciousneş.


S. YENİ, Güzin ELBÜLKEN-SEVİNÇER, Zeynep ÜNLÜSOY, Mehmet YAMAN, Naci KARAAĞAÇ. Discrimination between Postictal Psychosis and Delirium: A Clinical Interpretation of Postictal Changes in Behavior and Consciousness in Six Cases. Epilepsi. 2004; 10(3): 154-160


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale