ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Akut Organofosfat Zehirlenmesi Sonrası Gelişen Status Epilepticus/Midazolam: Olgu Sunumu [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(1): 40-44 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.22755  

Akut Organofosfat Zehirlenmesi Sonrası Gelişen Status Epilepticus/Midazolam: Olgu Sunumu

Şule Arıcan1, Faruk Çicekçi2, Meltem Karacan3
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Konya
3Konya Numune Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya

Akut organofosfat zehirlenmesine bağlı semptomların başlangıç süresi ve ağırlığı, spesifik bileşiğe, alınan miktara, alınan yola ve metabolik bozulmanın hızına bağlı olarak değişmekle birlikte, merkezi sinir sisteminin baskılanması, ajitasyon, konfüzyon, deliryum, konvülsiyon ve koma gibi bulgular ortaya çıkabilir. Bu durum, organofosfat zehirlenmesinin mortalite ve morbititesi ile ilişkilidir. Bu olgu sunumunda, akut organofosfat alımı sonrasında status epilepticus gelişen hastayı rapor ettik. Daha öncesinde sağlıklı olan intihar amacıyla oral organofosfat alan 32 yaşındaki erkek hasta, yoğun bakım ünitesin de mekanik ventilatör desteği altında tonic klonik konvulzyonlar başladı. Diazepam tedavisine yanıt alınamayan hastanın elektroensefalografi bulgusu jeneralize tonic klonic konvulzyonla uyumlu idi. Hastaya 0.1 mg/kg intravenöz midazolam başlandı ve nöbetleri kontrol altına alındı. On ikinci günde hastanın nörolojik muayenesi ve elektromiyografinin normal olması üzerine sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Organofosfat, zehirlenme; status epilepticus.


Status Epilepticus Development After Organophosphate Intoxication/Midazolam: Case Report

Şule Arıcan1, Faruk Çicekçi2, Meltem Karacan3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
3Department of Neurology, Konya Numune Hospital, Konya, Turkey

Onset time and severity of symptoms that develop as a result of acute organophosphate intoxication may vary according to the specific compounds and amount ingested and metabolism rate of the substance. Possible signs are compression of the central nervous system, agitation, confusion, delirium, convulsion, and coma. These conditions are relevant to the mortality and morbidity of organophosphate. In this review, we present a patient who developed status epilepticus after acute organophosphate intake. The 32-year-old male patient was completely healthy before taking the organophosphate substance to attempt suicide. During the mechanical ventilator support in the intensive care unit, tonic convulsions started. The patient was not responsive to the diazepam treatment, and the electroencephalography findings showed generalized tonic-clonic convulsions. The seizures were controlled by starting a 0.1 mg/kg midazolam IV. After confirming that the neurological examination and electromyography results of the patient were normal, the patient was discharged in healthy condition on the 12th day.

Keywords: Organophosphate, poisoning; status epilepticus.


Şule Arıcan, Faruk Çicekçi, Meltem Karacan. Status Epilepticus Development After Organophosphate Intoxication/Midazolam: Case Report. Epilepsi. 2020; 26(1): 40-44

Sorumlu Yazar: Şule Arıcan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale