ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Juvenil Miyoklonik Epilepsi Hastalarında Duysal Uyandırılmış Potansiyeller [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(2): 41-45 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.20982  

Juvenil Miyoklonik Epilepsi Hastalarında Duysal Uyandırılmış Potansiyeller

Zeynep Aydın Özemir1, Zeliha Matur2, Betül Baykan1, Ali Emre Öge1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı
2İstanbul Bilim Üniversitesi

Jüvenil miyoklonik epilepsi (JME) hastalarında literatürde az sayıda bildirilmiş olan duysal (somatosensoryel) uyandırılmış potansiyel (SEP) çalışmalarında bazı JME hastalarında primer somatosensoryel kortekste hipereksitabiliteye işaret eden bulgular saptanmıştır ve bu bulguların elde edilmesinin altında yatan süreçler henüz aydınlatılmamıştır. Jüvenil miyoklonik epilepsi hastalarının tümünde değil de bazılarında kortikal SEP yanıtlarının yüksek saptanması ve hatta bunların içlerinden bazılarında da “dev SEP” olarak tanımlanan çok yüksek amplitüdlü yanıtların bulunması, SEP bulgularının JME olguları içerisinde bir klinik ve olası genetik heterojeniteye işaret ettiği izlenimi oluşturmaktadır. Bu yazıda, JME hastalarında şimdiye kadar yapılmış SEP çalışmalarının bulguları değerlendirildi ve JME etiyopatogenezi ve klinik tablo açısından olası önemi tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Dev SEP, duysal uyandırılmış potansiyeller, juvenil miyoklonik epilepsi.


Somatosensory Evoked Potentials In Patients With Juvenile Myoclonic Epilepsy

Zeynep Aydın Özemir1, Zeliha Matur2, Betül Baykan1, Ali Emre Öge1
1Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Clinical Neurophysiology Unit, Turkey
2Istanbul Bilim University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Turkey

While a small number of studies dealing with somatosensory evoked potential (SEP) have demonstrated hyperexcitability in the primary somatosensory cortex of juve-nile myoclonic epilepsy (JME) patients, the underlying mechanisms have yet to be illuminated. Determination of higher cortical SEP responses in some JME patients and recordings of very high amplitude responses, called “giant SEP,” in a specific subgroup may indicate a clinical and possibly genetic heterogeneity within JME patients. In the present review, the findings of previous studies concerned with SEP in JME patients are summarized, and their importance regarding JME etiopathogenesis and related clinical findings is discussed.

Keywords: Giant SEP, somatosensory evoked potentials, juvenile myoclonic epilepsy.


Zeynep Aydın Özemir, Zeliha Matur, Betül Baykan, Ali Emre Öge. Somatosensory Evoked Potentials In Patients With Juvenile Myoclonic Epilepsy. Epilepsi. 2016; 22(2): 41-45

Sorumlu Yazar: Zeynep Aydın Özemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale