ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Fotosensitif Temporal Lob Epilepsisi: Olgu Sunumu [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(1): 68-70 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.20981  

Fotosensitif Temporal Lob Epilepsisi: Olgu Sunumu

Ayşe Destina Yalçın, Reyhan Sürmeli
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Fotik kaynaklı nöbetler genellikle jeneralize veya oksipital korteksten ortaya çıkar. Bu çalışmada, beş ve on altı yaşları arasında fotosensitif oksipital lob epilepsisi olan ve daha sonra kendiliğinden ortaya çıkan, ancak aynı zamanda televizyon izleyerek de indüklenen tipik bilinç etkilenimli fokal nöbetler gelişen sıra dışı bir fotosensitif temporal lob epilepsisi olgusunun sunulması amaçlanmıştır. Sol anterior temporal bölgeden kaynaklanan, intermittant fotik stimülasyon ile indüklenen kısa bir video elektroensefalografi monitörizasyonu sırasında kaydedilen tipik bir bilinç etkilenimli fokal nöbet, ışığa duyarlı temporal lob epilepsisinin tanısını doğrulamıştır.

Anahtar Kelimeler: İntermittant fotik stimülasyon, fotosensitif epilepsi, refleks epilepsi; temporal lob epilepsisi; video elektroensefalografi.


Photosensitive Temporal Lobe Epilepsy: A Case Report

Ayşe Destina Yalçın, Reyhan Sürmeli
Department of Neurology, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Photic-induced seizures are usually generalized or arise from the occipital cortex. In the present study, we reported an unusual case of photosensitive temporal lobe epilepsy in a patient who developed photosensitive occipital lobe epilepsy between the age of 5 and 16 y and thereafter developed typical focal seizures with impaired awareness that occurred spontaneously and were induced by watching television. A typical focal seizure with impaired awareness recorded during a short video-electroencephalography monitoring induced by intermittent photic stimulation arising from the left anterior temporal region helped in confirming a diagnosis of photosensitive temporal lobe epilepsy.

Keywords: Intermittant photic stimulation, photosensitive epilepsy, reflex epilepsy; temporal lobe epilepsy; video EEG.


Ayşe Destina Yalçın, Reyhan Sürmeli. Photosensitive Temporal Lobe Epilepsy: A Case Report. Epilepsi. 2021; 27(1): 68-70

Sorumlu Yazar: Reyhan Sürmeli, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale