ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 3       Yıl: 2020

Fotosensitif Temporal Lob Epilepsisi: Ogu Sunumu [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-20981 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.20981  

Fotosensitif Temporal Lob Epilepsisi: Ogu Sunumu

Ayse Destina YALCIN, Reyhan SURMELI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul/Türki̇ye

Fotik kaynaklı nöbetler genellikle jeneralize veya oksipital korteksten ortaya çıkar. Biz bu çalışmmızda, beş ve on altı yaşları arasında fotosensitif oksipital lob epilepsisi olan ve daha sonra kendiliğinden ortaya çıkan ancak aynı zamanda TV izleyerek de indüklenen tipik bilinç etkilenimli fokal nöbetler gelişen sıra dışı bir fotosensitif temporal lob epilepsi olgusunu sunmayı amaçladık. Sol anteior temporal bölgeden kaynaklanan intermittant fotik stimülasyon ile indüklenen kısa bir video-elektroensefalografi (EEG) monitorizasyon sırasında kaydedilen tipik bir bilinç etkilenimli fokal nöbet, ışığa duyarlı temporal lob epilepsisinin tanısını doğruladı.

Anahtar Kelimeler: Refleks epilepsi, fotosensitif epilepsi, intermittant fotik stimülasyon, temporal lob epilepsi, video EEG


Photosensitive Temporal Lobe Epilepsy: A Case Report

Ayse Destina YALCIN, Reyhan SURMELI
University Of Health Sciences, Umraniye Training And Research Hospital, Department Of Neurology, Istanbul,Turkey

Photic induced seizures are usually generalised or arise from the occipital cortex. In this study we aimed to report an unusual case of photosensitive temporal lobe epilepsy who suffered from photosensitive occipital lobe epilepsy between the ages five and sixteen and later developed typical focal seizures with impaired awareness, occuring spontaneously but also induced by watching TV. A typical focal seizure with impaired awareness recorded during a short video-electroencephalography (EEG) monitoring induced by intermittant photic stimulation arising from left anteior temporal region confirmed the diagnosis of photosensitive temporal lobe epilepsy.

Keywords: Reflex epilepsy, photosensitive epilepsy, intermittant photic stimulation, temporal lobe epilepsy, video EEG
Sorumlu Yazar: Reyhan SURMELI, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale