ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

İlk Semptomu Epileptik Nöbet Olan Multipl Skleroz: Olgu Sunumu [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(1): 37-40 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.20591  

İlk Semptomu Epileptik Nöbet Olan Multipl Skleroz: Olgu Sunumu

Belgin Petek Balcı, Aytül Mutlu, Özlem Çokar, Birgül Baştan
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Epileptik nöbetler multipl skleroz (MS) hastalığının seyrinde görülebilmektedir. Ancak MS’nin ilk semptomunun nöbet olması son derece nadirdir. Bu yazıda ilk atağı epilepsi nöbetiyle ortaya çıkan 26 yaşında MS’li bir kadın sunulmaktadır. Hasta acile jeneralize tonik klonik nöbetle başvurdu. Nörolojik muayenede sağ hemiparezi bulguları ve hiperaktif derin tendon refleksler dışında özellik saptanmadı. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemesinde periventriküler yerleşimli, çok sayıda milimetrik lezyon ve sol sentrum semiovalede 45x27 mm çaplı, yarım halka şeklinde kontrast tutan, kortikal, T2/FLAİR kesitlerde hiperintens lezyon izlendi. Beyin omurilik sıvısı incelemelerinde IgG indeksi yüksek, oligoklonal band (+) idi. Elektroensefalografide sol hemisfer fronto-temporal bölgede belirgin keskin dalga paroksizmleri gözlendi. Multipl skleroz tanısı konuldu ve pulse kortikosteroid verildi. Tekrarlayan nöbetleri nedeniyle hastaya antiepileptik tedavi başlandı. Nöbetler monoterapi ile kontrol altına alındı. Multipl sklerozlu hastaların nöbet geçirebildiği bilinmektedir. Nöbetle başvuran özellikle genç olgularda ayırıcı tanıda multipl skleroz mutlaka akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, multipl skleroz, nöbet.


Epileptic Seizure as First Presenting Symptom of Multiple Sclerosis: A Case Report

Belgin Petek Balcı, Aytül Mutlu, Özlem Çokar, Birgül Baştan
Haseki Education And Research Hospital, Neurology Department

While epileptic seizures are seen in the course of multiple sclerosis, they are rarely the first symptom. The first epileptic seizure of a 26-year-old woman with multiple sclerosis is described in the present report. The patient presented to the emergency department with generalized tonic-clonic seizure. Neurologic examination was normal except for right-sided hemiparesis and hyperactive deep tendon reflexes. Cranial MRI revealed periventricular, multiple millimetric lesions and a 45x27-mm, semi-ring-enhanced, cortical, T2/FLAIR, hyperintense lesion in the centrum semiovale. IgG index was high, and oligoclonal band was positive in cerebrospinal fluid examination. Electroencephalography showed prominent fronto-temporal activity on the left side and sharp wave paroxysms. Multiple sclerosis was diagnosed, and pulse corticosteroid therapy was initiated. Due to recurrent seizures, antiepileptic drug was added to treatment; seizures were controlled with monotherapy. It is known that patients with multiple sclerosis experience seizures. Multiple sclerosis should be considered in the differential diagnosis of young patients presenting with seizures.

Keywords: Epilepsy, multiple sclerosis, seizure.


Belgin Petek Balcı, Aytül Mutlu, Özlem Çokar, Birgül Baştan. Epileptic Seizure as First Presenting Symptom of Multiple Sclerosis: A Case Report. Epilepsi. 2016; 22(1): 37-40

Sorumlu Yazar: Belgin Petek Balcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale