ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

TEDAVİYE DİRENÇLİ EPİLEPSİDE EK TEDAVİ OLARAK UYGULANAN LAMOTRİGİN İLE ÜÇ AYLIK, ÇOK MERKEZLİ, ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI [Epilepsi]
Epilepsi. 1997; 3(1): 21-26

TEDAVİYE DİRENÇLİ EPİLEPSİDE EK TEDAVİ OLARAK UYGULANAN LAMOTRİGİN İLE ÜÇ AYLIK, ÇOK MERKEZLİ, ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Ayşen GÖKYİĞİT1, Aytaç YİĞİT1, Barış BAKLAN1, Betül BAYKAN-KURT1, Görsev YENER1, Mustafa ERTAŞ1, Naci KARAAĞAÇ1, Naz YENİ1, Nilgün ARAÇ1, Oğuz ERDİNÇ1, Serap SAYGI1
İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Lamotrigin (LTG) voltaja duyarlı sodyum kanallarını bloke ederek, glutamat salınımını azaltan yeni bir antiepileptik ilaçtır. Çok merkezli olarak düzenlenen bu çalışmada standart bir protokole göre seçilen tedaviye dirençli 62 epileptik hastada LTG'nin etkinliği ve güvenilirliği araştırılmıştır. Çalışmada hastalar üç ay boyunca ek tedavi olarak sodyum valproat (VPA) kullanımına göre 100-400 mg/gün arasında değişen dozlarda LTG kullanmışlardır. Toplam nöbet sayılarında istatistiksel açıdan anlamlı bir azalma saptanmıştır. Hastaların %66'sında hafif-belirgin arası değişen ölçülerde düzelme bildirilmiştir. Yan etkilere hastaların %37'sinde rastlanmıştır. En sık rastlanan yan etkiler baş dönmesi, bulantı/kusma, deri döküntüsü, uyku hali ve dikkat azlığıdır; fakat yan etkilerin hiçbiri ciddi boyutta değildir ve yan etki nedeniyle çalışmadan çekilen hasta olmamıştır. Biyokimyasal ve hematolojik değerlendirmelerde LTG öncesi ve sonrası arasında fark saptanmamıştır. LTG'nin tedaviye dirençli epilepside etkili ve güvenli bir ilaç olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: DİRENÇLİ EPİLEPSİ, LAMOTRİGİN, İLAÇ TOKSİSİTESİ


A 3-MONTH, MULTICENTRE STUDY OF EFFICACY AND SAFETY OF LAMOTRIGINE AS ADD-ON THERAPY IN TREATMENT-RESISTANT EPILEPSY

Ayşen GÖKYİĞİT1, Aytaç YİĞİT1, Barış BAKLAN1, Betül BAYKAN-KURT1, Görsev YENER1, Mustafa ERTAŞ1, Naci KARAAĞAÇ1, Naz YENİ1, Nilgün ARAÇ1, Oğuz ERDİNÇ1, Serap SAYGI1
İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Lamotrigine (LTG) is a novel antiepileptic drug that blocks voltage-sensitive sodium channels, leading to inhibition of glutamate release. In this multicentre study, efficacy and safety of LTG were evaluated in 62 patients with treatment-resistant epilepsy, selected according to a standard protocol. Despite administration of antiepileptic drugs, patients who experienced at least two seizures a month during the last three months prior to study were given for a three-month period as add-on therapy 100-400 mg/day LTG, depending on the usage of VPA. Significant decrease was obtained in total seizure counts. Sixty-six per cent of patients reported mild to marked improvement. The overall incidence of adverse events was 37%. The most common adverse events were dizziness, nausea/ vomiting, skin rash, somnolence and attention deficits, but none of them were serious enough to discontinue the therapy in any of the patients. No differences in biochemical or haematological findings were documented between the baseline and LTG treatment periods. LTG was found effective and safe in the treatment of treatment-resistant epilepsy.

Keywords: LAMOTRIGINE, TREATMENT-RESISTANT EPILEPSY, DRUG TOXICITY


Ayşen GÖKYİĞİT, Aytaç YİĞİT, Barış BAKLAN, Betül BAYKAN-KURT, Görsev YENER, Mustafa ERTAŞ, Naci KARAAĞAÇ, Naz YENİ, Nilgün ARAÇ, Oğuz ERDİNÇ, Serap SAYGI. A 3-MONTH, MULTICENTRE STUDY OF EFFICACY AND SAFETY OF LAMOTRIGINE AS ADD-ON THERAPY IN TREATMENT-RESISTANT EPILEPSY. Epilepsi. 1997; 3(1): 21-26


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale