ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Monoterapi Alan Epilepsi Hastalarında Nöropsikolojik Profilin Değerlendirilmesi: Bir Ön Çalışma [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(2): 51-54 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.18894  

Monoterapi Alan Epilepsi Hastalarında Nöropsikolojik Profilin Değerlendirilmesi: Bir Ön Çalışma

Ahmet Evlice, Turgay Demir, Hacer Bozdemir, Kezban Aslan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, parsiyel veya jeneralize epilepsi tanısı alan karbamazepin (KBZ) veya valproik asit (VPA) kullanan olguların nörokognitif profilleri değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2013–2015 yılları arasında epilepsi polikliniğine başvuran, KBZ veya VPA monoterapisi alan epilepsi hastaları ve sağlıklı kontrol grubu alındı. Sağlıklı kontrol, KBZ ve VPA gruplarının nörokognitif verileri birbiriyle karşılaştırıldı (Minimental durum testi, saat çizme testi, sözel ve görsel bellek testleri, sayı menzili testi, sözel akıcılık testi).
BULGULAR: Çalışmaya toplam 30 epilepsi olgusu (17 KBZ, 13 VPA kullanan), 21 sağlıklı kontrol grubu alındı. KBZ kullanan grupta saat çizme testinde (p=0.024), VPA grubunda ise ileri sayı menzilinde (p=0.039) kontrol grubuna göre farklılık saptandı. VPA ve KBZ grubu birbiriyle karşılaştırıldığında tüm nörokognitif testler açısından anlamlı farklılık gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KBZ ve VPA grupları arasında kognitif açıdan bir fark olmaması, tedaviye başlarken ilaç seçiminin nöbet tipine göre belirlenmesi gerektiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, karbamazepin, nörokognitif değerlendirme, valproik asit.


Neurocognitive Evaluation in Epilepsy Patients Treated with Monotheraphy: A Preliminary Report

Ahmet Evlice, Turgay Demir, Hacer Bozdemir, Kezban Aslan
Department Of Neurology, Çukurova University, Adana, Turkey

INTRODUCTION: The present study evaluated neurocognitive profile of patients with epilepsy treated with carbamazepine (CBZ) and valproic acid (VPA).
METHODS: Epilepsy patients who were treated with CBZ and VPA at outpatient clinic between 2013 and 2015 and a healthy control group were included in the study. Neurocognitive findings (mini-mental state examination [MMSE], clock-drawing test, verbal and visual memory tests, digit span test, verbal fluency test) of the groups were compared.
RESULTS: Thirty patients with epilepsy treated with CBZ (n=17) and VPA (n=13) and healthy control group (n=21) were included in the study. Clock drawing test score was lower in CBZ group (p=0.024) and forward digit span test score was lower in VPA group (p=0.039) than the healthy controls. There was no significant difference in neurocognitive findings between CBZ and VPA groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The lack of difference in cognitive findings between CBZ and VPA groups suggests that when beginning treatment, the choice of antiepileptic drug should be determined based on type of seizure.

Keywords: Carbamazepine, epilepsy, neurocognitive evaluation, valproic acid.


Ahmet Evlice, Turgay Demir, Hacer Bozdemir, Kezban Aslan. Neurocognitive Evaluation in Epilepsy Patients Treated with Monotheraphy: A Preliminary Report. Epilepsi. 2016; 22(2): 51-54

Sorumlu Yazar: Turgay Demir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale