ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Serum Anti-GAD Antikoru Pozitif Limbik Ensefalitli Hastada Epileptik Aktivite [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(1): 45-48 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.16870  

Serum Anti-GAD Antikoru Pozitif Limbik Ensefalitli Hastada Epileptik Aktivite

Zeynep Özözen Ayas1, Dilcan Kotan2
1Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Eskişehir
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya

Limbik ensefalit (LE) bellek kaybı, nöbet, psikiyatrik bulgular ile ortaya çıkabilen çoğunlukla nöro-radyolojik görüntüleme bulgularıyla desteklenebilen bir antitedir. Son yıllarda ayrıntılı çalışılabilen antikor testleri belirteç olarak önem kazanmıştır. Glutamik asit dekarboksilaz antikorunun (GAD-ab) çoğunlukla non-paraneoplastik sendromlardan sorumlu olduğu bildirilmiştir. GAD-ab pozitifliği daha çok genç erişkin kadın hastalarda ve temporal lob epilepsisinde baskın olarak görülmektedir. GAD-Ab olan hastaların immünoterapiye tam veya kısmi yanıt verdiği bildirilmiştir. Bu yazıda, nöbet ile başvuran, manyetik rezonans görüntüleme ve elektoensefalografi bulgularına serum GAD-ab pozitifliğinin eşlik ettiği LE tanısı alan 38 yaşında kadın olguyu sunduk. GAD-ab’nun LE ve diğer nörolojik sendromlarda patogenezde ve prognozda rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anti-GAD antikor, epilepsy; limbik ensefalit.


Epileptic Activity in a Patient with Serum Anti-GAD Antibody-positive Limbic Encephalitis

Zeynep Özözen Ayas1, Dilcan Kotan2
1Department of Neurology, Eskişehir City Hospital, Eskişehir
2Department of Neurology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya

Limbic encephalopathy (LE) is an entity, which may present with memory loss, seizure, psychiatric symptoms and is usually accompanied by neuro-radiology imaging findings. In recent years, antibody tests that can be studied in detail have gained importance as markers. Glutamic acid decarboxylase antibody (GAD-Ab) has been reported to be mainly responsible for non-paraneoplastic syndromes. GAD-Ab positivity is predominantly seen in young adult females and temporal lobe epilepsy. Patients with GAD-Ab positive have been reported to respond well or partial to immunotherapy. In this article, we report a 38-year-old woman presenting with seizure and diagnosed with limbic encephalitis who had magnetic resonance imaging and electroencephalograhy findings accompanied by serum GAD-ab positivity was reported. GAD-Ab is considered to play an important role in the prognosis of LE and the other neurological syndromes and should be investigated further.

Keywords: Anti-GAD antibody, epilepsy; limbic encephalitis.


Zeynep Özözen Ayas, Dilcan Kotan. Epileptic Activity in a Patient with Serum Anti-GAD Antibody-positive Limbic Encephalitis. Epilepsi. 2020; 26(1): 45-48

Sorumlu Yazar: Zeynep Özözen Ayas, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale