ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi İle İlişkili Sistemik Otoimmün Hastalıklar [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(Suppl. 1): 53-66 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.15807  

Epilepsi İle İlişkili Sistemik Otoimmün Hastalıklar

Murat Kürtüncü1, Burcu Altunrende2, Gülşen Akman Demir2
1Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
2Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul Bilim Üniversitesi

Sistemik otoimmün hastalıkların seyrinde merkezi sinir sistemi (MSS) nadir olmayarak tutulmaktadır. Bu hastalıklar içinde sistemik lupus eritematozus (SLE), romatoid artrit, Behçet hastalığı gibi bağ dokusu hastalıkları, sarkoidoz, granülomatöz anjit gibi granülomatöz hastalıklar, inflamatuvar bağırsak hastalıkları, Çölyak hastalığı gibi otoimmün bağırsak hastalıkları, Hashimoto ve Graves hastalığı gibi tiroid hastalıkları vardır. Bu hastalıkların seyrinde MSS tutulumuna bağlı lezyonlara sekonder epileptik nöbetler izlenebileceği gibi SLE gibi hastalıklarda belirgin bir lezyon olmadan da epilepsi ortaya çıkabilmektedir. Bu derlemede sistemik otoimmün hastalıklarda izlenen nörolojik tutulum, epileptik olaylar temel alınarak özetlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, çölyak hastalığı, diabetes mellitus; epilepsi; granülomatöz anjit; Hashimoto hastalığı; inflamatuvar bağırsak hastalıkları; romatoid artrit; sarkoidoz; sistemik lupus eritematozus; sistemik otoimmün hastalıklar; Sjögren sendromu.


Autoimmune Diseases Associated with Epilepsy

Murat Kürtüncü1, Burcu Altunrende2, Gülşen Akman Demir2
1Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
2Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul Bilim Üniversitesi

Involvement of the central nervous system (CNS) during the course of systemic autoimmune diseases is not rare. Connective tissue disorders such as systemic lupus erythematosus (SLE), rheumatoid arthritis, Behçet’s disease; granulomatous disorders such as sarcoidosis, granulomatous angitis; autoimmune bowel disorders such as inflammatory bowel and Celiac diseases; thyroid disorders such as Hashimoto and Graves diseases are best examples of the autoimmune diseases in this category. Epileptic seizures may be observed in patients with and without any obvious lesions in these disorders. In this review, we will summarize patterns of neurological involvement in systemic autoimmune diseases associated with epilepsy.

Keywords: Behçet’s disease, Celiac disease, diabetes mellitus; epilepsy; granulomatous angitis, Hashimoto disease; inflammatory bowel diseases; rheumatoid arthritis; sarcoidosis; systemic lupus erythematosus; systemic autoimmune diseases; Sjögren’s syndrome.


Murat Kürtüncü, Burcu Altunrende, Gülşen Akman Demir. Autoimmune Diseases Associated with Epilepsy. Epilepsi. 2016; 22(Suppl. 1): 53-66

Sorumlu Yazar: Murat Kürtüncü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale