ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi Tedavisinde Klasik ve Yeni Antiepileptik İlaç Seçimindeki Eğilimler [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(2): 61-66 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.14890  

Epilepsi Tedavisinde Klasik ve Yeni Antiepileptik İlaç Seçimindeki Eğilimler

Gençer Genç1, Özgür Arslan2, Hakan Akgün3, Semai Bek4, Zeki Gökçil3, Zeki Odabaşı3
1Gümüşsuyu Asker Hastanesi, Nöroloji Servisi, İstanbul
2Diyarbakır Asker Hastanesi, Nöroloji Servisi, Diyarbakır
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
4Başkent Üniversitesi Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı epilepsi tedavisinde klasik ve yeni antiepileptik ilaç (AEİ) seçimindeki eğilimleri değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2007–2012 yılları arasında polikliniğimizde epilepsi tanısı ile takip edilen hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Toplam 1126 hasta verisi değerlendirildi. 624 (%55) hasta tek, 449 (%40) hasta çoklu AEİ tedavisi kullanırken, hastaların 53’ü (%5) ise hiç ilaç kullanmamaktaydı. İlaç kullanan hastaların 916’sı (%81) klasik, 447’si (%40) yeni AEİ kullanmaktaydı. Hastaların 887’si (%79) klasik AEİ’den valproik asit ve/veya karbamazepin kullanmaktaydı. Tek AEİ kullanan 624 hastanın 523’ü (%84) klasik, 101’i (%16) ise yeni AEİ kullanmaktaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bir önceki çalışmada yazarlar yeni AEİ’leri seçme yüzdelerinin 1994 yılından önce %1, 1995-2000 arasında %10 ve 2000-2007 arasında ise %14 olduğunu saptamıştır. Bu çalışma yeni AEİ’lerin 2007-2002 yılları arasında kullanımında %40’a varan bir artış olduğunu bildirmiş olmasına rağmen en azından Türkiye’deki klinik uygulamada konvansiyonel AEİ’lerin hâlâ ilk tedavi seçeneği olduğunu belirtmektedir. Ancak hem epileptolojistler hem de hastalar yeni AEİ’lerle deneyim kazandıkça eğilimin değişmesi olasıdır.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaçlar, epilepsi, tedavi.


Trends in Choosing Conventional Versus New Antiepileptic Drugs in Epilepsy Treatment

Gençer Genç1, Özgür Arslan2, Hakan Akgün3, Semai Bek4, Zeki Gökçil3, Zeki Odabaşı3
1Department of Neurology, Gumussuyu Military Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Neurology, Diyarbakir Military Hospital, Diyarbakir, Turkey
3Department of Neurology, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
4Department of Neurology, Baskent University Adana Training and Research Center, Adana, Turkey

INTRODUCTION: An analysis of clinical practice trends in use of conventional drugs to treat epilepsy versus newer antiepileptic drugs (AEDs) was conducted.
METHODS: Medical records of patients who presented at the clinic with diagnosis of epilepsy 2007-2012 were investigated retrospectively.
RESULTS: Data of 1126 patients were evaluated. Among them, 624 (55%) patients were treated using monotherapy, 449 (40%) patients received polytherapy, and 53 (5%) patients had no therapy. While 916 (81%) of the patients were using conventional AEDs, 447 (40%) of the patients were using newer AEDs. A total of 887 (79%) of the patients were using either valproate or carbamazepine. Of the 624 patients using monotherapy, 523 (84%) were on conventional AEDs and 101 (16%) patients were taking newer AEDs.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In a previous study, the authors found the percentage choosing newer AEDs to be 1% before 1994, 10% in the period 1995–2000, and 14% in the period 2000–2007. Although the present study indicates that there was an increase (40%) in the use of newer AEDs in 2007–2012, it seems that conventional AEDs are still a first-line treatment choice, at least in Turkish clinical practice. Yet as both epileptologists and patients gain experience with newer AEDs, the trend is likely to change.

Keywords: Anticonvulsants, epilepsy, therapeutics.


Gençer Genç, Özgür Arslan, Hakan Akgün, Semai Bek, Zeki Gökçil, Zeki Odabaşı. Trends in Choosing Conventional Versus New Antiepileptic Drugs in Epilepsy Treatment. Epilepsi. 2016; 22(2): 61-66

Sorumlu Yazar: Gençer Genç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale