ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

VALPORİK ASİT TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARDA SERUM VİTAMİN A VE E DÜZEYLERİ [Epilepsi]
Epilepsi. 1998; 4(2): 70-75

VALPORİK ASİT TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARDA SERUM VİTAMİN A VE E DÜZEYLERİ

Dinçer YILDIZDAŞ1, Ferhat BİATMAKOUİ1, H Refik BURGUT1, Lilüfer TAMER1, Özlem HERGÜNER1, Şakir ALTUNBAŞAK1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi BD

Amaç: Epileptik çocuklarda tedavi sürecinde serum vitamin A ve E düzeylerinde meydana gelebilecek değişiklikler araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya alınan 46 çocuktan üç grup oluşturuldu: Epilepsi tanısı nedeniyle valproik asit verilmesi planlanan grup (Grup I, n=16), iki yıl veya daha uzun süreyle valproik asit verilen grup (Grup II, n=15) ve sağlıklı kontrol grubu (Grup III, n=15). Vitamin A ve E düzeyleri Grup I'de 0, 15, 30, 45, 60. ve 75 günlerde ölçüldü ve gruplarla karşılaştırıldı. Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, tedavi süresince Grup I hastaların ortalama serum vitamin A düzeylerinde anlamlı fark görülmedi (p>0.05); vitamin E düzeyi ortalamaları ise anlamlı ölçüde düşük bulundu (p<0.05). Grup II ve kontrol grubu vitamin E düzeyi ortalamaları arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Grup I'de vitamin E düzeyi ortalamaları sabit bir yükseliş gösterdi. On beşinci ve daha sonraki günlerde serum valproik asit ve vitamin A, E değerleri arasında korelasyon olmadığı görüldü. Sonuç: Antikonvülzan kullanmayan ve valproik asit kullanan epileptik çocuklarda serum vitamin düzeylerinin normal olduğu; ancak serum vitamin E düzeylerinin antikonvülzan kullanmayan hastalarda normalden daha düşük olduğu, bu düşük düzeylerin valproik asit tedavisi ile normale döndüğü, bu nedenle valproik asit tedavisi sırasında vitamin A ve E desteğine gerek olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: VALPROİK ASİT, VİTAMİN A, VİTAMİN E


SERUM VITAMIN A AND E LEVELS IN CHILDREN ON VALPROIC ACID THERAPY

Dinçer YILDIZDAŞ1, Ferhat BİATMAKOUİ1, H Refik BURGUT1, Lilüfer TAMER1, Özlem HERGÜNER1, Şakir ALTUNBAŞAK1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi BD

Objectives: To investigate possible changes in serum vitamin A and vitamin E levels in epileptic children. Patients and Methods: A total of 46 children was studied in three groups: candidates of valproic acid (Group I, n=16), patients already receiving valproic acid for two or more years (Group II, n=15), and healthy controls (Group III, n=15). Serum vitamin A and E levels were measured in Group I at Day 0, 15, 30, 45, 60, and 75, and compared with those of other groups. Results: Compared with the control group, mean vitamin A levels of Group I did not differ significantly (p>0.05); however, serum vitamin E levels were found to be significantly lower (p<0.05). On the other hand, no significant difference in vitamin E levels existed between Group II and the control group (p>0.05). Serum vitamin E levels of Group I showed a constant elevation during therapy. There was no correlation between serum valproic acid and vitamin A and E levels at Day 15 and the subsequent measurements. Conclusion: Given that (i) normal serum vitamin levels were found in epileptic children who received valproic acid in the absence of anti-convulsants, and (ii) serum vitamin E levels exhibited below-normal levels in patients not receiving anticonvulsants and reached normal values after the administration of valproic acid, vitamin A and E supplementation may not be required during valproic acid therapy.

Keywords: VALPROIC ACID, VITAMIN A, VITAMIN E


Dinçer YILDIZDAŞ, Ferhat BİATMAKOUİ, H Refik BURGUT, Lilüfer TAMER, Özlem HERGÜNER, Şakir ALTUNBAŞAK. SERUM VITAMIN A AND E LEVELS IN CHILDREN ON VALPROIC ACID THERAPY. Epilepsi. 1998; 4(2): 70-75


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale