ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

PARSİYEL EPİLEPTİK NÖBETLERDE LATERALİZASYON VE LOKALİZASYON BULGULARI [Epilepsi]
Epilepsi. 1998; 4(2): 93-98

PARSİYEL EPİLEPTİK NÖBETLERDE LATERALİZASYON VE LOKALİZASYON BULGULARI

Candan GÜRSES1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Video-EEG monitörizasyonu, bir epileptik nöbetin klinik belirtileriyle elektrofizyolojik bulgularının korelasyonunu kurmamızı sağlar. Bu sayede, nöbet sırasında birçok lateralize ve lokalize edici bulgu tanımlanmıştır. Bunlar baş ve göz hareketleri, unilateral göz kırpma, unilateral otomatizm, distonik postür, iktal konuşma, postiktal disfazi vb. olarak sayılabilir. Epilepsinin cerrahi tedavisinin yaygınlaştığı günümüzde epileptik fokusun belirlenmesinde, video-EEG monitörizasyonun sonuçları, yüksek rezolüsyonlu, ince kesitli magnetik rezonans görüntüleme, volümetrik çalışma, nöropsikolojik değerlendirme, ve/veya SPECT, magnetik rezonans spektroskopi incelemeleri ile birlikte gözden geçirilmelidir. Bu değerlendirmeler, bu konuda deneyimi olan ve multidisiplin çalışan bir ekip ile yapılmalıdır. Bu geniş inceleme protokolü içerisinde, klinik nöbet belirtilerinin lateralizasyon ve lokalizasyona katkısı ihmal edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: EPİLEPSİ, ELEKTROENSEFALOGRAFİ, VİDEO KAYDI, LATERALİTE


LATERALIZING AND LOCALIZING SIGNS IN PARTIAL EPILEPTIC SEIZURES

Candan GÜRSES1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Video-EEG monitoring allows us to correlate closely the clinical and electrophysiological findings of epileptic seizures. During the ictal phase, some lateralizing and localizing signs have been described, which include eye and head deviations, unilateral eye blinking, unilateral automatism, dystonic posturing, ictal speech, and postictal dysphasia. Considering the growing interest in the surgical treatment of epilepsy, identification of the epileptogenic foci should be based on appropriate interpretation of findings from video-EEC monitoring together with those from MRI scans (high resolution, thin sliced), volumetric studies and neuropsychological evaluations, and/or SPECT, and magnetic resonance spectroscopy. These evaluations should be made by an experienced multidisciplinary team, giving particular consideration into manifestations of partial epileptic seizures that lateralize and localize the epileptogenic foci.

Keywords: EPILEPSY, ELECTROENCEPHALOGRAPHY, VIDEOTAPE RECORDING, LATERALLY


Candan GÜRSES. LATERALIZING AND LOCALIZING SIGNS IN PARTIAL EPILEPTIC SEIZURES. Epilepsi. 1998; 4(2): 93-98


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale