ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Hormonal Korunma, Nöbetler ve Antiepileptik İlaçlar [Epilepsi]
Epilepsi. 2018; 24(1): 23-29 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.07769  

Hormonal Korunma, Nöbetler ve Antiepileptik İlaçlar

Dilek Ataklı
Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Epilepsi hastası kadınlarda doğum kontrolü oldukça önemli bir konudur. Antiepileptik ilaçlar ve hormonal kontraseptifler arasında iki yönlü bir ilişki vardır. Steroid hormonlar ve enzim indükleyen antiepileptik ilaçlar sitokrom P450 enzim sisteminin substratlarıdır. Bunun sonucunda, hormonal kontraseptifler ve antiepileptik ilaçlar birlikte kullanıldıklarında beklenmeyen gebelik ve nöbet riski artabilir. Enzim indükleyen antiepileptik ilaç kullanan epilepsi hastalarında intrauterin aletler ve bariyer yöntemleri korunma için uygun yöntemlerdir. Depo medroksiprogesteron-asetat enjeksiyonları etkili olmakla beraber, ciddi yan etkileri olduğundan ilk olarak tercih edilmeyebilirler. Oral kontraseptifler lamotrijinin metabolizmasını önemli derecede artırırlar. Bu nedenle lamotrijin kullanan epilepsi hastaları yakından takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaçlar, epilepsi; hormonal korunma.


Hormonal Contraception, Seizures, and Antiepileptic Drugs

Dilek Ataklı
Department of Neurology and Neurosurgery, Bakırköy Research and Training Hospital for Psychiatry, İstanbul, Turkey

Contraception is an important consideration for women with epilepsy. The pharmacokinetic interactions between antiepileptic drugs and oral contraceptives are biderectional. Steroid hormones and enzyme-inducing antiepileptic drugs are substrates for the cytochrome P450 enzyme system. As a result, the concomitant use of hormonal contraceptives and antiepileptic drugs may pose a risk for unexpected pregnancy and seizures. Intrauterine devices and barrier methods are appropriate to recommend for use in women using enzyme-inducing medications. Depot medroxyprogesterone acetate injections appear to be effective; however, they may not be the first choice due to serious effects. Oral contraceptives significantly increase the metabolism of lamotrigine. Therefore, women with epilepsy taking lamotrigine need to be monitored carefully.

Keywords: Antiepileptic drugs, epilepsy; hormonal contraceptives.


Dilek Ataklı. Hormonal Contraception, Seizures, and Antiepileptic Drugs. Epilepsi. 2018; 24(1): 23-29

Sorumlu Yazar: Dilek Ataklı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale