ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Yeni Gelişmeler Işığında Febril Nöbetler [Epilepsi]
Epilepsi. 2004; 10(3): 173-178

Yeni Gelişmeler Işığında Febril Nöbetler

Akın İŞCAN1, Eray DİRİK2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlõğõ ve Hastalõklarõ Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Çocukluk çağının en sık nöbetleri olan febril nö- betler altı ay-beş yaş arası çocukların %2-5'inde görülür. Febril nöbetlerin epileptik nöbetlerle ilişkili olup olmadığı tartışmalıdır. Uzayan febril nöbetler hipokampal skleroz ve temporal lob epilepsisine neden olabilmektedir. Ailesel geçişli bazı olgularda sendroma özgü genler saptanmıştır. Son yıllarda, genetik geçişli febril nöbetlerin bir alt grubunu oluşturan ve jeneralize epilepsi febril konvulsiyon artı ( G E F S+) olarak isimlendirilen sendromda voltaja bağımlı sodyum kanalının sentezini düzenleyen genlerde mutasyonlar gösterilmiştir. Febril nöbetlerin durdurulması, uzayan nöbetin yol açabileceği hipokampal hasarın önlenmesi açısından gereklidir. Bu amaçla rektal ya da intraven öz diazepam ilk seçenek olmakla birlikte, intranazal midazolam uygulama kolaylığı ve yüksek etkinliği bakımından iyi bir seçenek olarak görünm ektedir.

Anahtar Kelimeler: Antikonvulsan/terapötik kullanım;çocuk; epilepsi; ateş/komplikasyon; nüksetme; risk faktörü; nöbet, febril/fizyopatoloji/komplikasyon; sendrom.


Febrile Seizures: A Review in the Light of Recent Advances

Akın İŞCAN1, Eray DİRİK2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlõğõ ve Hastalõklarõ Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Febrile seizures are the most common seizure disorder in childhood, occurring in 2-5% of children aged six months to five years. The relationship between febrile seizures and epilepsy is still controversial. Prolonged febrile seizures may led to hippocampal sclerosis and temporal lobe epilepsy. Syndrome-specific genes have been demonstrated in some familial cases. Mutations of genes that control the synthesis of voltage-gated sodium channels have been documented in a clinical subset of genetically transmitted febrile seizures, which has recently been defined as generalized epilepsy with febrile seizures plus (GEFS+). Prevention of febrile seizures is indicated because prolonged febrile seizures may be aşociated with hippocampal damage. Rectal or intravenous diazepam is still the first choice in the control of febrile seizures; in addition, intranasal midazolam may prove to be an appropriate alternative due to ease and efficacy.

Keywords: Anticonvulsants/therapeutic use; child; epilepsy;fever/complications; recurrence; risk factors; seizures,febrile/physiopathology/complications; syndrome.


Akın İŞCAN, Eray DİRİK. Febrile Seizures: A Review in the Light of Recent Advances. Epilepsi. 2004; 10(3): 173-178


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale