ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

YAVAŞ UYKUDA SÜREKLİ DİKEN DALGA İLE GİDEN EPİLEPSİ SENDROMUNUN ELEKTRO-KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE GELİŞİMİ [Epilepsi]
Epilepsi. 1999; 5(3): 102-110

YAVAŞ UYKUDA SÜREKLİ DİKEN DALGA İLE GİDEN EPİLEPSİ SENDROMUNUN ELEKTRO-KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE GELİŞİMİ

Michelle BUREAU1
(Bureau) Centre Saint Paul, Marseille France.

Amaç: Yavaş uykuda sürekli diken dalga ile giden epilepsi sendromlu (CSWS) 38 hastanın elektro-klinik verileri, hastalık öncesinde, sırasında ve sonrasında değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: 1971-1998 yılları arasında 38 hastada CSWS gözlendi. Bunların %60'ı erkekti. Bulgular: Hastalık saptanmasından önce uyanıkken çekilen EEG iki olguda normaldi; 12 olguda fokal ya da multifokal anormallikler, 14 olguda fokal ve diffüz anormallikler, 10 olguda diffüz anormallikler gösterdi. On iki olguda elde edilebilen uyku EEG'sinde interiktal anormalliklerde artış saptandı. Hastalık gelişimi sırasında nöbet tiplerinde artış gözlendi. Olguların %12'sinde tek tip, fokal motor, nöbet gözlendi. Olguların %42'sinde başlangıçtaki nöbet tipine atipik absanslar, %46'sına atipik absanslar yanı sıra düşmeli nöbetler ve absans status eşlik etmekteydi. Hastalığın şiddetinden bağımsız olarak, nöbetler tüm olgularda ortadan kayboldu. Ortalama epilepsi süresi 12 yıl (dağılım 4 yıl 4 ay -14 yıl 11 ay) idi. Sonuç: Yavaş uykuda sürekli diken dalga ile giden epilepsi sendromu, nöbetlerin, hangi yoğunluk ve şiddette olursa olsun, kaybolduğu, yaşla ilişkili bir sendromdur.

Anahtar Kelimeler: ÇOCUK; ÇOCUK DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI/FİZYOPATOLOJİ; ELEKTROANSEFALOGRAFİ; EPİLEPSİ/FİZYOPATOLOJİ/İLAÇ TEDAVİSİ; EPİLEPSİ/ABSANS; EPİLEPSİ, PARSİYEL; EPİLEPSİ, JENERALİZE; UYKU/FİZYOLOJİ; UYKU EVRELERİ/FİZYOLOJİ; STATUS EPİLEPTİCUS.


ELECTRO-CLINICAL ASPECTS AND EVOLUTION OF THE SYNDROME OF EPILEPSY WITH CONTINUOUS SPIKES AND WAVES DURING SLOW SLEEP (CSWS)

Michelle BUREAU1
(Bureau) Centre Saint Paul, Marseille France.

Objectives: Electro-clinical data obtained from 38 patients were evaluated before, during, and after the end of continuous spikes and waves during slow sleep (CSWS). Patients and Methods: At the Center Saint Paul we observed 38 cases with epilepsy with CSWS between 1971 and 1998, of which 60% was males. Results: Before the discovery of CSWS, awake EEG was normal in two cases or showed focal' or multifocal abnormalities (n=12), focal and diffuse abnormalities (n=14), and diffuse abnormalities (n=10). Sleep EEG performed in 12 cases showed an increase in interictal abnormalities. An increase was noted in the number of seizure types during CSWS. One type was observed 12%, generally a focal motor seizure. In 42%, the initial seizure type was associated with atypical absences; in 46% with atypical absences, seizures with falls, and absence-status. Seizures disappeared in all cases regardless of the severity of epilepsy. Mean duration of epilepsy was 12 years (range 4 years and 4 months to 14 years and 11 months). Conclusion: The syndrome of epilepsy with CSWS is an age-related syndrome in which seizures always disappear regardless of their intensity and severity during the evolution..

Keywords: CHILD; CHILD BEHAVIOR DISORDERS /PHYSIOPATHOLOGY; ELECTROENCEPHALOGRAPHY; EPILEPSY/PHYSIOPATHOLOGY/ DRUG THERAPY; EPILEPSY, ABSENCE; EPILEPSY, PARTIAL; EPILEPSY, GENERALIZED; SLEEP/PHYSIOLOGY; SLEEP STAGES/PHYSIOLOGY; STATUS EPILEPTICUS.


Michelle BUREAU. ELECTRO-CLINICAL ASPECTS AND EVOLUTION OF THE SYNDROME OF EPILEPSY WITH CONTINUOUS SPIKES AND WAVES DURING SLOW SLEEP (CSWS). Epilepsi. 1999; 5(3): 102-110


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale