ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Uzun Süreli Video-EEG Monitörizasyon [Epilepsi]
Epilepsi. 2012; 18(1): 15-17 | DOI: 10.5505/epilepsi.2012.03164  

Uzun Süreli Video-EEG Monitörizasyon

Aylin Bican1, Erhan Bilir2, İbrahim Bora1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Uzun süreli video EEG monitörizasyon tedaviye dirençli epilepsi hastalarında epilepsi cerrahisi öncesi en önemli incelemelerden birisidir. Nöbetlerin başlangıç alanının saptanması amacıyla yapılan video EEG monitörizasyonun uygulamasında dikkat edilecek hususlar bu yazıda tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, iktal EEG; nöbet başlangıç alanı; video EEG monitörizasyon.


Long Term Video EEG Monitorization

Aylin Bican1, Erhan Bilir2, İbrahim Bora1
1Uludağ University Medical Faculty Neurology Department, Bursa
2Gazi University Medical Faculty Neurology Department, Ankara

Long term video EEG monitorisation is an essential step in the evaluation of patients with intractable epilepsy before the decision of epilepsy surgery. Considerations for long term monitorisation in the evaluation of the onset zone of seizures will be discussed in this paper.

Keywords: Epilepsy, ictal EEG; onset zone of seizures; video EEG monitorization.


Aylin Bican, Erhan Bilir, İbrahim Bora. Long Term Video EEG Monitorization. Epilepsi. 2012; 18(1): 15-17

Sorumlu Yazar: Aylin Bican, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale