ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

SICAK SU EPİLEPSİSİ [Epilepsi]
Epilepsi. 1998; 4(2): 90-92

SICAK SU EPİLEPSİSİ

Erdal EROĞLU1, M Fatih ÖZDAĞ1, Okay VURAL1, Şeref DEMİRKAYA1, Zeki GÖKÇİL1
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Ankara

Amaç: Sıcak su epilepsileri, refleks epilepsiler arasında yer alır ve genellikle başın üstüne sıcak su dökülmesi ile ortaya çıkar. Bu çalışmada sıcak su epilepsili altı erkek hastanın klinik ve laboratuvar bulguları incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Hastaların interiktal EEG kayıtları alındı. Dört hastada kontrastsız ve kontrastlı bilgisayarlı beyin tomografileri çekildi. Nöbet gözlemi için hastalara, bilgilendirilmiş onayları alınarak, sıcak su (ört. 40°C) banyosu yaptırıldı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 20.5 yıl, epilepsi başlama yaşı 10.5 yıl (3-18 yıl) idi. interiktal EEG bir hastada normaldi; üç hastada fokal, iki hastada jeneralize epileptiform aktivite gösterdi. Sıcak su banyosunda beş hastada jeneralize, bir hastada kompleks parsiyel epileptik nöbet gözlendi. Bir hastada sıcak su uyaranı dışında da nöbet geçirme öyküsü vardı. Sonuç: Sıcak su epilepsili hastalara nöbeti ortaya çıkaran sıcak sudan uzak kalması önerilmeli; hastada non-refleks epilepsi varsa, tedaviye uygun antiepileptik ilaç ilave edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: EPİLEPSİ/FİZYOPATOLOJİ/ETYOLOJİ, ELEKTROANSEFALOGRAFİ, BANYO, REFLEKS/FİZYOLOJİ


HOT WATER EPILEPSY

Erdal EROĞLU1, M Fatih ÖZDAĞ1, Okay VURAL1, Şeref DEMİRKAYA1, Zeki GÖKÇİL1
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Ankara

Objectives: Hot water epilepsy is a form of reflex epilepsies which is usually induced by hot water bathing. We evaluated clinical and laboratory findings of six male patients with hot water epilepsy. Patients and Methods: All patients underwent interictal EEG recordings. Cranial CT examination with and without contrast was made in four patients. After their informed consent been obtained, patients were subjected to hot water bathing (mean 40°C) for seizure evaluation. Results: Mean patient and disease onset ages were 20.5 and 10.5 years (3-18 years), respectively. Interictal EEG was normal in one patient; focal (n=3) and generalized (n=2) abnormalities were noted in the others. Generalized (n=5) and complex partial seizures (n=1) were observed during hot water bathing. One patient had a history of seizures regardless of hot water induction. Conclusion: Patients with hot water epilepsy should avoid using hot water, and if the patient also experiences non-reflex epilepsy, appropriate antibiotic therapy should be considered.

Keywords: EPILEPSY/PHYSIOPATHOLOGY/ETIOLOGY, ELECTROENCEPHALOGRAPHY, BATHS, REFLEX/PHYSIOLOGY


Erdal EROĞLU, M Fatih ÖZDAĞ, Okay VURAL, Şeref DEMİRKAYA, Zeki GÖKÇİL. HOT WATER EPILEPSY. Epilepsi. 1998; 4(2): 90-92


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale