ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Epileptik Nöbet Ayırıcı Tanısında Organofosfat İntoksikasyonu ve Nöroradyolojik Özellikleri
Organophosphate Intoxication and Neuroradiological Features in the Differential Diagnosis of Epileptic Seizures
Aydın Talip Yıldoğan, Fettah Eren, AZER MAMMADLI
doi: 10.14744/epilepsi.2021.92668  Sayfa 0

2.
Nadir bir nöbet nedeni olarak normotansif postpartum posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES): İki olgu sunumu
Postpartum normotensive reversible encephalopathy syndrome (PRES) as an uncommon seizure etiology: two case reports
Umit Zanapalioglu, Ozge Yagcıoglu Yassa, Yasemin Karakaptan Ataman, Murat Yassa, Ozdem Erturk Cetin
doi: 10.14744/epilepsi.2021.48378  Sayfa 0

3.
Genetik Testlerle Tanı Konulan İki Lafora Hastalığı Olgusu
Two Case of Lafora Disease Diagnosed by Genetical Tests
Aylin Bican Demir, İbrahim Hakkı Bora
doi: 10.14744/epilepsi.2021.28863  Sayfa 0

ARAŞTıRMA
4.
Bölgemizde Epilepsi Hastalarında Yanık Yaralanması: 10 Yıllık İnceleme
Burn İnjuries in Patients with Epilepsy in Our Region: A10 year review.
Zeynep Şener Bahçe, Ebral Yiğit
doi: 10.14744/epilepsi.2021.47044  Sayfalar 177 - 182

5.
Nörolojik yoğun bakım ünitesinde EEG monitorizasyonuyla nonkonvülziv status epileptikus özellikleri: prospektif bir çalışma
Nonconvulsive status epilepticus features with EEG monitoring in the neurological intensive care unit: a prospective study
Tuba Cerrahoğlu Şirin, Fikret Bademkıran, Hadiye Şirin
doi: 10.14744/epilepsi.2021.46354  Sayfalar 183 - 191Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale