ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epilepsi: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Epilepsi Hastalarının Doğum ve Doğum Sonrası Dönemde Takibi
The Follow-Up of Epileptic Patients in the Birth and Postpartum Periods
Hacer Bozdemir, Mehmet Taylan Peköz
doi: 10.14744/epilepsi.2018.63308   2018; 24 - 0 1 | Sayfalar 44 - 50

2.
Gebelikte Antiepileptik Seçimi Nasıl Olmalı?
How Should Antiepileptic Drugs Be Selected During Pregnancy?
Melike Batum, Ayşın Kısabay, Hikmet Yılmaz
doi: 10.5505/epilepsi.2016.84803   2017; 23 - 2 | Sayfalar 41 - 50

OLGU SUNUMU
3.
Epilepside Ani Beklenmedik Ölüm (SUDEP): Bir Olgu Sunumu
Sudden Unexpected Death in Epilepsy: A Case Report
Gülser Karadaban Emir, Yasemin Ünal, Dilek Aslan Öztürk, Gülnihal Kutlu
doi: 10.14744/epilepsi.2017.70783   2018; 24 - 1 | Sayfalar 37 - 40

4.
İlk Semptomu Epileptik Nöbet Olan Multipl Skleroz: Olgu Sunumu
Epileptic Seizure as First Presenting Symptom of Multiple Sclerosis: A Case Report
Belgin Petek Balcı, Aytül Mutlu, Özlem Çokar, Birgül Baştan
doi: 10.5505/epilepsi.2015.20591   2016; 22 - 1 | Sayfalar 37 - 40

DERLEME
5.
Epilepsi ve Askerlik
Epilepsy and Military Service
Güray Koç, Semai Bek, Zeki Gökçil
doi: 10.14744/epilepsi.2017.61687   2017; 23 - 3 | Sayfalar 91 - 96

ARAŞTıRMA
6.
Sporadik Creutzfeldt-Jacob Hastalığı: On Altı Hastanın Dökümü
Sporadic Creutzfeldt-Jacob Disease: Analysis of 16 Patients
Özlem Aykaç, Büşra Sümeyye Arıca Polat, Seyda Erdoğan, Mine Hayriye Sorgun, Firuze Delen, Elif Tuncay, Aytaç Yiğit
doi: 10.14744/epilepsi.2016.25338   2016; 22 - 2 | Sayfalar 46 - 50

DERLEME
7.
Tipik Absans Nöbetleri ve İlişkili Epilepsi Sendromları
Typical Absence Seizures and Related Epilepsy Syndromes
Demet Kınay
doi: 10.14744/epilepsi.2018.38247   2018; 24 - 3 | Sayfalar 87 - 97

OLGU SUNUMU
8.
Epilepside Ani Beklenmedik Ölüm (SUDEP): İki Olgu Sunumu
Sudden Unexpected Death in Epilepsy: Two Case Reports
Gençer Genç, Güray Koç, Semai Bek, Zeki Gökçil
doi: 10.14744/epilepsi.2016.31932   2016; 22 - 3 | Sayfalar 123 - 128

ARAŞTıRMA
9.
İntrakraniyal Cerrahi Geçiren Hastalarda Epilepsi: 15 Yıllık Deneyim
Epilepsy due to Intracranial Surgery: 15 Years of Experience
Gönül Akdağ, Demet İlhan Algın, Ahmet Musmul, Oğuz Osman Erdinç
doi: 10.14744/epilepsi.2016.32559   2017; 23 - 1 | Sayfalar 19 - 24

DERLEME
10.
Temporal Lob Epilepsisi ve Otoimmünite
Temporal Lobe Epilepsy and Autoimmunity
Mine Sezgin, Betül Baykan
doi: 10.5505/epilepsi.2015.59354   2016; 22 - 0 Suppl. 1 | Sayfalar 46 - 52

ARAŞTıRMA
11.
Non-Epileptik Psikojen Nöbetlerde Tanı Güçlüğü Yaratan Durumlar
Diagnostic Challenges of Psychogenic Nonepileptic Seizures
Elif Uygur Küçükseymen, Abidin Erdal, Fatma Genç, Yasemin Biçer Gömceli, Gülnihal Kutlu
doi: 10.14744/epilepsi.2016.53215   2016; 22 - 2 | Sayfalar 55 - 60

DERLEME
12.
Otoimmün Ensefalit ve Paraneoplastik Nörolojik Sendromlarda Sık Karşılaşılan EEG Özellikleri
Common EEG Patterns in Autoimmune Encephalitis and Paraneoplastic Neurological Syndromes
Leyla Baysal Kıraç, Ebru Altındağ
doi: 10.5505/epilepsi.2015.28190   2016; 22 - 0 Suppl. 1 | Sayfalar 30 - 36

13.
Antiepileptik İlaçların Kemik Yoğunluğuna ve Metabolizmasına Etkileri
The Effects of Antiepileptic Drugs on Bone Density and Metabolism
Zeynep Aydın Özemir, Ayşe Destînâ Yalçın
doi: 10.14744/epilepsi.2016.93723   2017; 23 - 1 | Sayfalar 1 - 6

14.
Hormonlar ve Antiepileptik İlaçlar Arasındaki İlişki
The Connection Between Hormones and Antiepileptic Drugs
Ibrahim Bora
doi: 10.14744/epilepsi.2018.93898   2018; 24 - 0 1 | Sayfalar 51 - 59

ARAŞTıRMA
15.
Epilepsi Tedavisinde Klasik ve Yeni Antiepileptik İlaç Seçimindeki Eğilimler
Trends in Choosing Conventional Versus New Antiepileptic Drugs in Epilepsy Treatment
Gençer Genç, Özgür Arslan, Hakan Akgün, Semai Bek, Zeki Gökçil, Zeki Odabaşı
doi: 10.14744/epilepsi.2016.14890   2016; 22 - 2 | Sayfalar 61 - 66

DERLEME
16.
Hormonal Korunma, Nöbetler ve Antiepileptik İlaçlar
Hormonal Contraception, Seizures, and Antiepileptic Drugs
Dilek Ataklı
doi: 10.14744/epilepsi.2018.07769   2018; 24 - 0 1 | Sayfalar 23 - 29

OLGU SUNUMU
17.
Sıcak Su Epilepsisi: Beş Olgu Eşliğinde Bir Gözden Geçirme
Hot Water Epilepsy: A Review with Five Cases
Aslı Akyol Gürses, Ahmet Şair, Ali Akyol
doi: 10.14744/epilepsi.2019.38258   2019; 25 - 3 | Sayfalar 160 - 164

DERLEME
18.
Epilepsi ve Tiroid Hormonları
Epilepsy and Thyroid Hormones
Sibel Güldiken
doi: 10.14744/epilepsi.2018.78942   2018; 24 - 0 1 | Sayfalar 60 - 65

19.
Gebelik Epilepsi Antiepileptik ilaçlar
Epilepsy, Pregnancy, and Antiepileptic Drugs
Betül Tekin Güveli
doi: 10.14744/epilepsi.2018.99608   2018; 24 - 0 1 | Sayfalar 41 - 43

20.
Hormonlar ve Epilepsi Arasındaki İlişki
Relationship Between Hormones and Epilepsy
Yasemin Ünal, Gülnihal Kutlu
doi: 10.14744/epilepsi.2018.48303   2018; 24 - 0 1 | Sayfalar 10 - 12Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale