ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 2       Yıl: 2020

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Tuberosklerozla Birlikte Görülen Jelastik Epilepsi Olgusu: EEG'yle Uyumlu Lezyon Nerede?
A Case of Gelastic Epilepsy Associated with Tuberosclerosis: Where is the Lesion Corresponding to EEG?
Nur Turkmen, Bülent Oğuz Genç
doi: 10.14744/epilepsi.2019.72677  Sayfa 0

2.
Epilepsi Nöbeti ile İlişkili Postiktal Sendrom
Postictal Syndrome Associated with Epileptic Seizure
Zeynep Ece Kaya Güleç, Seher Naz Yeni
doi: 10.14744/epilepsi.2019.25582  Sayfa 0

3.
Fokal Başlangıçlı Nöbetleri Olan Dirençli Epilepsi Hastalarında Lakozamid Ekleme Tedavisinin Kısa Dönem Sonuçları
FULYA EREN, Ayten Ceyhan Dirican, Gunay Gül, Betül Tekin, Dilek Atakli, Sevim Baybaş
doi: 10.14744/epilepsi.2020.59244  Sayfa 0

4.
Lamotrijine bağlı nadir bir yan etki: Halüsinasyon
A rare side effect of lamotrigine: Hallucination
Hatice Ferhan Kömürcü
doi: 10.14744/epilepsi.2020.39226  Sayfa 0

5.
Psikojenik Nonepileptik Nöbetleri Olan Hastalarda Akut Ağrı Algısı ve Duygudurum Bozuklukları ile İlişkisi
Acute Pain Perception in Patients with Psychogenic Nonepileptic Seizures and its Relationship with Mood Disorders
Bengi Gül Türk, Gözde Akbaba, Seher Naz Yeni
doi: 10.14744/epilepsi.2020.42713  Sayfa 0

6.
Epilepsili Çocuklarin Ve Ebeveynlerinin Epilepsi Tedavisine Uyum Düzeyinin Belirlenmesi
An Assessment On Epılepsy In Chıldren And Theır Parents Adaptatıon To Epılepsy Medıcatıons And Theır Knowledge Level
Sedef Seval Memiş, Ayşegül Koç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.06078  Sayfa 0

7.
Creutzfeldt-Jacob Hastalığının Klinik, Elektrofizyolojik Özellikleri ve Prognozu
Clinical, Electrophysiological, Radiological Features and Prognosis of Creutzfeldt – Jakob Disease
FULYA EREN, Sena Guler, Gunay Gul, Ayten Ceyhan Dirican, Dilek Atakli, Aysun Soysal
doi: 10.14744/epilepsi.2020.57804  Sayfa 0

8.
İlaç tedavisine dirençli epilepsi hastalarında klobazam ekleme tedavisi: Üçüncü basamak epilepsi merkezi deneyimi
Clobazam as an add-on therapy of patients with drug resistant epilepsy: Experience of a tertiary epilepsy center
Nermin Gorkem Sirin, Betul Baykan, Nerses Bebek
doi: 10.14744/epilepsi.2020.91249  Sayfa 0

9.
Epilepsi Hastalarının Tedaviye Uyumları Ve Etkileyen Faktörler
Compliance Of Epilepsy Patients To The Treatment And Effecting Factors
Salih Akoluk, Nimet Ovayolu
doi: 10.14744/epilepsi.2020.46363  Sayfa 0

10.
Fokal Epilepsi Hastalarında İnteriktal EEG Bulgularının Değerlendirilmesi: Sekonder Bilateral Senkroni Nöbet Sıklığını Arttırır mı?
Evaluation of Interictal EEG Findings in Patients with Focal Epilepsy: Does Secondary Bilateral Synchrony Play a Role on Seizure Frequency?
Bengü Altunan, Aslı Aksoy Gündoğdu, Aysun UNAL
doi: 10.14744/epilepsi.2020.49140  Sayfa 0

11.
Epilepsi Hastalarında Polisomnografik Verilerle Obstruktif Uyku Apne Sendromunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Obstruktive Sleep Apnea Syndrome in Patients with Epilepsy
Leyla Köse Leba, Aylin Bican Demir, İbrahim Bora
doi: 10.14744/epilepsi.2020.49091  Sayfa 0

12.
Epilepsili Çocukların Bazı Özelliklerinin Okul Yaşantısına Etkisinin İncelenmesi
Factors Influencing the School Experience of Children with Epilepsy
Sevgi Özkan, Ayfer Aydın
doi: 10.14744/epilepsi.2020.70037  Sayfa 0

13.
Geç Başlangıçlı Jeneralize Myoklonik Nöbet: Olgu Sunumu
Late-Onset Generalized Myoclonic Seizure: Case Report
Hülya Özkan, Baburhan GULDIKEN, Merve Melodi Çakar, Aslı Sert Sunal, Sezgin KEHAYA
doi: 10.14744/epilepsi.2020.36450  Sayfa 0

14.
Monoterapi Alan Epilepsi Hastalarında Korpus Kallozumun Morfometrik Ölçümleri ve Kan Parametreleri
Morphometric Measurements of Corpus Callosum and Blood Parameters in Epilepsy Patients Treated with Monotherapy
Fettah Eren, Ayşegül Demir, Şerefnur Öztürk
doi: 10.14744/epilepsi.2020.84756  Sayfa 0

15.
Fotosensitif Temporal Lob Epilepsisi: Ogu Sunumu
Photosensitive Temporal Lobe Epilepsy: A Case Report
Ayse Destina YALCIN, Reyhan SURMELI
doi: 10.14744/epilepsi.2020.20981  Sayfa 0

16.
SUBEPANDİMAL HETEROTOPİ: Nonkonvulsif status epileptikus ile gelen hastada gri madde heterotopisi
SUBEPANDIMAL HETEROTOPY: Gray matter heterotopia in a patient presenting with nonconvulsive status epilepticus
Aygül Tantik Pak, Zahide Mail Gürkan
doi: 10.14744/epilepsi.2020.50103  Sayfa 0

17.
Epilepsili Çocuklarda Beyin Hacminin Manyetik Rezonans Görüntüleri Üzerinde Stereolojik Yöntemle Değerlendirilmesi
The Evaluation of Brain Volume in Children with Epilepsy on Magnetic Resonance Imaging by Stereological Method
Saliha Seda Adanır, Ömer Faruk Cihan, Ayşe Aysima Özçelik
doi: 10.14744/epilepsi.2020.63644  Sayfa 0

18.
İskemik inme sonrası nöbet ile mikrokanamaların ilişkisi
The relationship between seizure after ischemic stroke and microbleeds
Eylem Özaydin Göksu, Ayşe Eda Parlak, Sennur Delibas Kati, Fatma Genç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.49368  Sayfa 0

19.
Status Epileptikus ile İlişkili Geçici Görüntüleme Bulguları
Transient Imaging Findings Related to Status Epilepticus
Ferda Ilgen Ulsu, Nerses Bebek
doi: 10.14744/epilepsi.2020.40469  Sayfa 0

20.
Treatment of vagus nerve stimulator pocket infection without removal of the hardware
Martin Blaha, Michal Tichy
doi: 10.14744/epilepsi.2020.48344  Sayfa 0

21.
Olanzapine Bağlı Süper Refrakter Status Epileptikus Tedavisinde Vagal Sinir Stimülasyonu: Olgu Sunumu
Vagal Nerve Stimulation ın The Treatment of Olanzapine Related Super Refractor Status Epılepticus: A Case Report
Demet İlhan Algın, Hasan Çağlar, Özlem aykaç, Murat Vural, Oğuz Osman Erdinç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.55822  Sayfa 0

22.
Saçlı Deri Elektroansefalografisi Yazımı ve Raporlanması
Writing and Reporting of Scalp Electroencephalography
Onur Yıldız, Başak Yılmaz Öz, Seher Naz Yeni
doi: 10.14744/epilepsi.2020.54366  Sayfa 0Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale