ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 2       Yıl: 2021

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
The Potential Effect of the IDH1 Mutation and MGMT Gene Promoter Methylation on the Control of Glioblastoma-Associated Epilepsy in Patients Receiving Anti-Epileptic Agents and Chemotherapies
Maher Kurdi, Nadeem Shafique Butt, Saleh Baeesa, Badrah Alghamdi, Yazid Maghrabi, Anas Bardeesi, Rothaina Saeedi, Fahad Alghamdi, Najla Alghanmi, Mohammed Bari, Alaa Samkari, Ahmed Lary, Taghreed Alsinani, Sahar Hakamy
doi: 10.14744/epilepsi.2021.71676  Sayfa 0

2.
Bölgemizde Epilepsi Hastalarında Yanık Yaralanması: 10 Yıllık İnceleme
Burn İnjuries in Patients with Epilepsy in Our Region: A10 year review.
Zeynep Şener Bahçe, Ebral Yiğit
doi: 10.14744/epilepsi.2021.47044  Sayfa 0

3.
Epileptik Nöbeti Olan Hastalarda Solunum Fonksiyonunun Değerlendirilmesi
Evaluation Of Respiratory Function In Patients With Epileptic Seizures
Özden Gökçek, İrem Hüzmeli, Hasan Hallaceli, ISMET MELEK, Esra E Okuyucu
doi: 10.14744/epilepsi.2021.68926  Sayfa 0

4.
Epileptik Nöbet Ayırıcı Tanısında Organofosfat İntoksikasyonu ve Nöroradyolojik Özellikleri
Organophosphate Intoxication and Neuroradiological Features in the Differential Diagnosis of Epileptic Seizures
Aydın Talip Yıldoğan, Fettah Eren, AZER MAMMADLI
doi: 10.14744/epilepsi.2021.92668  Sayfa 0

5.
Nadir bir nöbet nedeni olarak normotansif postpartum posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES): İki olgu sunumu
Postpartum normotensive reversible encephalopathy syndrome (PRES) as an uncommon seizure etiology: two case reports
Umit Zanapalioglu, Ozge Yagcıoglu Yassa, Yasemin Karakaptan Ataman, Murat Yassa, Ozdem Erturk Cetin
doi: 10.14744/epilepsi.2021.48378  Sayfa 0

6.
Dirençli Epilepsi Hastalarında Vagal Sinir Stimulasyonunun Kısa Dönem Sonuçları
Short-Term Results of Vagal Nerve Stimulation in Resistant Epilepsy Patients
Fulya Eren, Gunay Gül, Zeynep Bastug Gul, Ayten Ceyhan Dirican, Dilek Atakli
doi: 10.14744/epilepsi.2021.15045  Sayfa 0

7.
Fokal Epilepsilerde Lakozamid Politerapisinin Nöbet Prognozuna Etkisi
-The Effect of Lacosamide Polytherapy on Seizure Prognosis in Focal Epilepsies
Mehmet Taylan Peköz, Hacer Bozdemir, Ahmet Yusuf Erturk, Ümit Satılmış, Kezban Aslan Kara
doi: 10.14744/epilepsi.2021.77699  Sayfa 0

8.
Genetik Testlerle Tanı Konulan İki Lafora Hastalığı Olgusu
Two Case of Lafora Disease Diagnosed by Genetical Tests
Aylin Bican Demir, İbrahim Hakkı Bora
doi: 10.14744/epilepsi.2021.28863  Sayfa 0

9.
İntrakraniyal Kortikal Lezyona Bağlı Volvüler Epileptik Nöbet Olgusu
A Case of Volvular Epileptic Seizure Associated with Intracranial Cortical Lesion
Helin Cansu Serindağ, Fulya Eren, Eda Çoban, Günay Gül, Aysun Soysal
doi: 10.14744/epilepsi.2021.94834  Sayfa 0

10.
Üç Olgu Sunumu ile Ritmik Delta Aktiviteleri
Electroencephalographic Rhythmic Delta Activities in Three Cases
Dilara Mermi Dibek, IBRAHIM OZTURA, Barış Baklan
doi: 10.14744/epilepsi.2020.62634  Sayfa 0

11.
Nörolojik yoğun bakım ünitesinde EEG monitorizasyonuyla nonkonvülziv status epileptikus özellikleri: prospektif bir çalışma
Nonconvulsive status epilepticus features with EEG monitoring in the neurological intensive care unit: a prospective study
Tuba Cerrahoğlu Şirin, Fikret Bademkıran, Hadiye Şirin
doi: 10.14744/epilepsi.2021.46354  Sayfa 0

12.
Benzer semptomatoloji yanılgıya yol açabilir; vasküler koiling cerrahisinden dönen temporal epilepsi olgusu
similar symptomatology can mislead; a temporal epilepsy case reverting from vascular coiling surgery
Eda Kılıç Çoban, Bülent Mert
doi: 10.14744/epilepsi.2020.33602  Sayfa 0Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale