ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Video EEG Monitorizasyonu ve Rutin EEG’nin Epilepsi Tanısı Koymadaki Rollerinin Karşılaştırılması
A Comparision of Video EEG Monitoring and Routine EEG For Diagnosis of Epilepsy
Gulsah Zorgor, Fulya Eren, Gunay Gul, Zeynep Bastug Gul
Sayfa 0

2.
Epileptik Nistagmus Olgu Sunumu: Klinik Özellikler
Case Report of an Epileptic Nystagmus: Clinical Characteristics
Hakan Şilek, Rana Cagla Akduman
doi: 10.14744/epilepsi.2021.70883  Sayfa 0

3.
Covid-19 Aşısı Epileptik Nöbet Etiyolojisinde Yeni Bir Terminoloji Olabilir mi?: Olgu Sunumu
Could Covid-19 Vaccine Be a New Terminology in Epileptic Seizure Etiology?: Case Report
Burçin Durmuş, Sefer Özkaya
Sayfa 0

4.
Ebeveynlerin Epilepsi ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi
Examination of Parents' Knowledge, Attitudes and Behaviors about Epilepsy
Hilal Aydın, Oğuzhan Korkut
doi: 10.14744/epilepsi.2021.94940  Sayfa 0

5.
Epilepsili Hastalarda Sağlık İlişkili Yaşam Kalitesi
Health Related Quality of Life in Patients with Epilepsy
Sezin Alpaydın Baslo, Songul Senadim, Betül Tekin, Zeynep Ezgi Balçık, Mücahid Erdoğan, Ayten Ceyhan Dirican, Hüseyin Sarı, Dilek Atakli
Sayfa 0

6.
Pediatrik hastalarda levetirasetam serum konsantrasyonları: Klinik takipte önemi var mı?
Levetiracetam serum concentrations in pediatric patients: Is there a role in clinical decision making?
Müjgan Arslan, Murat Yılmaz, Adnan Karaibrahimoglu
Sayfa 0

7.
Epilepsi Hastalarında Hipofiz Bezi Boyutları, Tiroid Hormonları ve Nöbet Aktivitesi Arasındaki İlişki
The Relationship between Pituitary Gland Dimensions, Thyroid Functions and Seizure Activity in Patients with Epilepsy
Fettah Eren, Cihat Özgüncü, Ahmet Hakan Ekmekci
Sayfa 0Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale