ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 27 (2)
Cilt: 27  Sayı: 2 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar II - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

EDITÖRDEN
4.
Editörden
Editorial
Seher Naz Yeni
Sayfa V

ARAŞTıRMA
5.
Farelerde PTZ ile İndüklenen Akut Nöbet Modelinde Nesfatin-1’in Doza Bağlı Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Dose-Dependent Effects of Nesfatin-1 in Pentyleneterazole Induced Seizures in Mice
Özlem Ergül Erkeç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.05706  Sayfalar 73 - 77

6.
Koronavirüs Hastalığı 2019 Salgınının Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesine Etkileri
The Impact of The Coronavirus Disease 2019 Outbreak on The Quality of Life of Patients with Epilepsy
Zeynep Bastuğ Gül, Rabia Gökçen Gözübatık Çelik, Mina Üzülmez Yıldız, Sena Aksoy, Serap Ruken Teker, Başak Tüzün Mutluer, Figen Varlıbaş, Mehmet Gül, Aysun Soysal, Hayrunisa Dilek Ataklı
doi: 10.14744/epilepsi.2021.02986  Sayfalar 78 - 84

7.
Epilepside Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Nöbet Sıklığı: Koronavirüs Hastalığı 2019 Pandemisinin İlk Üç Aylık Sonuçları
Physical Activity, Anxiety, and Seizure Frequency in Epilepsy: The Results of the First 3 Months of the Coronavirus Disease 2019 Pandemic
Burçin Aktar, Birgül Balcı, Sevgi Ferik, Ibrahim Öztura, Barış Baklan
doi: 10.14744/epilepsi.2021.67689  Sayfalar 85 - 90

8.
Psikojenik Nonepileptik Nöbetleri Olan Hastalarda Akut Ağrı Algısı ve Duygudurum Bozuklukları ile İlişkisi
Acute Pain Perception in Patients with Psychogenic Non-Epileptic Seizures and its Relationship with Mood Disorders
Bengi Gül Türk, Gözde Akbaba, Seher Naz Yeni
doi: 10.14744/epilepsi.2020.42713  Sayfalar 91 - 95

9.
Epilepsi Hastalarının Yakınlarının Nöbet Sırasındaki Davranışları ve Bunun Epilepsi Hakkındaki Bilgileri ile İlişkisi
Investigation of Behaviors of the Epilepsy Patients’ Relatives During Seizure and its Association with Their Knowledge Regarding Epilepsy
Zerin Özaydın Aksun, Aytaç Yiğit
doi: 10.14744/epilepsi.2020.43660  Sayfalar 96 - 101

10.
Epilepsi Hastalığı Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin İstismar Konusundaki Farkındalıkları
Awareness About Abuse of Parents Who Have Children with Epilepsy
Selin Söyünmez, Yeşim Zülkar, Fatma Dilek Turan, Ayşegül İşler Dalgıç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.50023  Sayfalar 102 - 112

11.
İdiyopatik/Genetik Jeneralize ve Kendini Sınırlayan Fokal Epilepsilerde Febril Nöbetler
Febrile Seizures in Idiopathic/Genetic Generalized and Self-Limited Focal Epilepsies
Feray Tümay, Mecbure Nalbantoglu, Rahşan İnan, Figen Yavlal, Veysi Demirbilek
doi: 10.14744/epilepsi.2020.98705  Sayfalar 113 - 118

OLGU SUNUMU
12.
Lakozamid ile Tetiklenen Görsel Halüsinasyonlar ve Psikoz, Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Lacosamide-Induced Visual Hallucinations and Psychosis: a Case Report and Literature Review
Selda Keskin Güler, Sena Dilek, Enes Tarık İnci, Tahir Yoldaş
doi: 10.14744/epilepsi.2020.06025  Sayfalar 119 - 122

13.
Zorlu Bir Olgunun Yönetimi: Epileptik Bir Gebenin Çoklu İlaç Alımı ile Suisidal Girişimi
The Management of a Difficult Case: a Suicide Attempt by the Ingestion of Multiple Drugs by a Pregnant woman with Epilepsy
Zeynep Özözen Ayas, Hakan Musa Ayas, Esma Adıyaman, Gülgün Uncu, Demet İlhan Algın, Oğuz Osman Erdinç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.34635  Sayfalar 123 - 126

14.
Geç Başlangıçlı Jeneralize Myoklonik Nöbet: Olgu Sunumu
Late-Onset Generalized Myoclonic Seizure: Case Report
Hülya Özkan, Baburhan Güldiken, Merve Melodi Çakar, Aslı Sert Sunal, Sezgin Kehaya
doi: 10.14744/epilepsi.2020.36450  Sayfalar 127 - 130Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale