ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Yavaş Uykuda Elektriksel Status Epileptikus Spektrumu Hastalıkları [Epilepsi]
Epilepsi. 2005; 11(1): 34-43

Yavaş Uykuda Elektriksel Status Epileptikus Spektrumu Hastalıkları

Sema SALTIK
Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Yavaş uykuda elektriksel status epileptikus (ESES), elektroensefalografik (EEG) bir terim olmasına rağmen epilepsi, davranış/kognitif fonksiyon bozukluğu, motor nörolojik semptomlardan oluşan klinik uzanımları da içermektedir. Karakteristik EEG bulgusu, uyku NREM’de sürekli diken dalga aktivitesidir; bu aktivitenin NREM’in en az %85’ini kapsaması bazı araştırmacılar tarafından gerekli görülmektedir. Elektriksel status epileptikusla ilgili hastalıklar çok geniş bir spektruma sahiptir. Bu spektrumun minimum ortak özelliği yaşla ilişkili olarak EEG’de NREM’de artış gösteren aylar hatta yıllar sonra tümüyle sönen ya da artış öncesi döneme geri dönen epileptojenik boşalımlardır. Bununla birlikte, davranış/kognitif fonksiyon bozuklukları kalıcı olabilmektedir. Bu bozuklukların EEG’deki fokal deşarjların lokalizasyonu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Kalıcı bozuklukları engelleyebilmenin yolu, ESES süresini kısaltabilecek erken ve etkin tedavi gibi görünmektedir.; ancak, tedavi konusunda henüz bir görüş birliği bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk; kognisyon bozuklukları/etyoloji; elektroensefalografi; epilepsi, parsiyel; epilepsi, Rolandik; Landau-Kleffner sendromu; prognoz; uyku; uyku bozuklukları; uyku evreleri; status epileptikus/fizyopatoloji.


Disorders of Electrical Status Epilepticus During Slow Sleep

Sema SALTIK
Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Although electrical status epilepticus during slow sleep (ESES) is an electroencephalographic term, it designates a group of disorders covering epilepsy, cognitive/behavioral dysfunction, and motor neurologic symptoms. Its characteristic EEG finding is continuous spikes and waves during NREM sleep, which, according to some authors, should occupy at least 85% of this period. Disorders associated with electrical status epilepticus are of a wide spectrum, with a common characteristic feature of age-related increasing epileptogenic discharges during NREM sleep, which completely disappear or decrease to initial levels within months or years. However, behavioral or cognitive involvement may be lasting or even become permanent. These disorders are thought to be associated with the localization of focal discharges. Early and effective therapy aiming to decrease the duration of ESES may also help prevent permanent neuropsychological impairment, though no consensus exists as to the optimal treatment.

Keywords: Child; cognition disorders/etiology; electroencephalography; epilepsies, partial; epilepsy, Rolandic; Landau-Kleffner syndrome; prognosis; sleep; sleep disorders; sleep stages; status epilepticus/physiopathology.


Sema SALTIK. Disorders of Electrical Status Epilepticus During Slow Sleep. Epilepsi. 2005; 11(1): 34-43

Sorumlu Yazar: Sema SALTIK


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale