ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi ve İş Hukuku [Epilepsi]
Epilepsi. 2007; 13(2): 60-65

Epilepsi ve İş Hukuku

Hikmet Yılmaz1, Sezgi Öktem Songu2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

AMAÇ: Epilepsi bugün için halk tarafından yeterince bilinmeyen, sosyal kabulü olmayan ve genellikle etiketlenme korkusu (stigmatizasyon) nedeni ile gizlenen bir hastalıktır. Bu stigmatizasyon, epilepsi hastalarının bireysel beceri ve yeteneklerinin gelişmesini olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biridir.
YÖNTEMLER: Bir yandan nöbetler ya da kullanılan ilaçların neden olduğu bazı yan etkiler nedeni
ile eğitim sürecinin aksaması, iş yaşamına hazırlanamama, iş becerisi ve tecrübesinin gelişememesi öte yandan toplumun epilepsi hastalığı hakkındaki olumsuz tutumu bu hastaların iş bulma konusunda ciddi sorunlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Oysa çalışma ve işe yaradığını hissetme duygusu bu hastalar için yalnýzca bir gelir elde etmelerinin ötesinde onların bireysel ve toplumsal ilişkilerini, mutluluklarını yani yaþam kalitelerini etkileyen bir sosyal gerçekliktir.
BULGULAR: Bu gerçek günümüz dünyasında ve ülkemizde iş hukukunda da karşılığını bulmuş ve son zamanlarda özürlü kriterlerini saðlayan bireylerin iş yaşamına katılım ve katkılarını düzenleyen yeni yaklaşımlar geliþmesine neden olmuştur.
SONUÇ: Bu yazıda özürlü kriterlerini sağlayan; yani %40 veya daha fazla iş gücü kaybına neden olacak ölçüde nöbet geçiren ya da hastalığın olumsuz etkilerine maruz kalmış olan epilepsi hastalarının iş olanakları ve iş hukukunda bu konu ile ilgili yapılmış olan değişiklikler ve güncel gelişmeler gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, iş, hukuk


Epilepsy, Employment and Labour Law

Hikmet Yılmaz1, Sezgi Öktem Songu2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

OBJECTIVE: Epilepsy is a disease that is not known very well by the society. It causes partial social isolation and is hidden by the patients because of stigmatization.
METHODS: Seizures themselves and consumed medicine side effects results in difficulties of education, getting ready for work life, improving abilities and work experience. The negative attitude of the society against epilepsy causes epilepsy patients to face significant difficulties in getting jobs. Working is very important for epilepsy patients not only in the aspect of earning their life but also has positive effect on personal and social interactions and also happiness and quality of life.
RESULTS: This reality has been recognised in employment and labour law both in the world and in our country and led to establishment of new concepts in participation of disabled people to work.
CONCLUSION: In this paper employment possibilities of disabled epilepsy patients that have 40% or more work power loss because of seizures are rewieved in the light of current developements and changes of employment and labour law.

Keywords: Epilepsy, labour, law


Hikmet Yılmaz, Sezgi Öktem Songu. Epilepsy, Employment and Labour Law. Epilepsi. 2007; 13(2): 60-65

Sorumlu Yazar: Hikmet Yılmaz


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale