ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epilepside İlaç Direnci ve Direnç Mekanizmaları [Epilepsi]
Epilepsi. 2015; 21(2): 43-53 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.50570  

Epilepside İlaç Direnci ve Direnç Mekanizmaları

Emine Taşkıran1, Nerses Bebek2
1İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Entitüsü, Sinirbilim Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Epilepsi ülkemizde ve dünyada sık görülen nörolojik hastalıklardan biridir. Hastaların yaklaşık %30’unda nöbetler ilaç tedavisine rağmen devam etmektedir. Tedaviye direnç kognitif ve psikososyal sorunlar ile mortalite ve morbidite riskinde artışa neden olması açısından önem taşımaktadır. Tedaviye direnç, epilepsi tipi, altta yatan epileptogenez süreci ve bireysel farklılıklar nedeni ile gelişebilir. Başlıca mekanizmalar immünolojik, genetik ve plastisite ile ilişkili olmak üzere dikkat çekmekte ve gün geçtikçe bilgi birikimimiz artmaktadır. Daha etkin tedavi ve yaklaşımlarının geliştirilebilmesi için, ilaç direncinin altında yatan mekanizmaların anlaşılması önem taşımaktadır. Bu amaçla, epilepside ilaç direnci, altta yatan mekanizmalar ile bunlara eşlik eden klinik sorunlar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, ilaç direnci, direnç mekanizmaları, psödodirenç


Drug Resistance and Resistance Mechanisms in Epilepsy

Emine Taşkıran1, Nerses Bebek2
1Department Of Neuroscience, Detae, Istanbul University, Turkey
2Department Of Neurology, Istanbul University, Istanbul, Turkey

Epilepsy is one of the most commonly encountered neurological disorders in our country and in the world. Almost 30% of patients’ seizures proceed in spite of medical treatment. Resistance to treatment is important with regard to cognitive and psychosocial problems, also showing an increase of risk in mortality and morbidity. Refractoriness to medical treatment can emerge due to the type of epilepsy, underlying epileptogenic process, and individual differences. Immunological, genetic and plasticity-related mechanisms are most relevant, and the accumulation of knowledge related to this topic increases day by day. Understanding the underlying mechanisms of drug resistance can play an important role for the development of more efficient treatment strategies. Thus, drug resistance in epilepsy, underlying mechanisms and accompanying clinical issues are discussed.

Keywords: Epilepsy, drug resistance, resistance mechanisms, pseudoresistance


Emine Taşkıran, Nerses Bebek. Drug Resistance and Resistance Mechanisms in Epilepsy. Epilepsi. 2015; 21(2): 43-53

Sorumlu Yazar: Emine Taşkıran, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale