ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Türkiye’nin Başkenti Ankara’ da Epilepsinin Maliyeti [Epilepsi]
Epilepsi. 2010; 16(3): 147-152

Türkiye’nin Başkenti Ankara’ da Epilepsinin Maliyeti

Gülnihal Kutlu, Yasemin Biçer Gömceli, Fatma Sanivar, Levent E. İnan
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Epilepsi toplumda önemli bir ekonomik yük oluşturmaktadır. Bununla beraber, özellikle Türkiye’ de epilepsinin doğrudan maliyeti ile ilgili bilgiler yetersizdir. Bu çalışmanın amacı, epilepsinin doğrudan maliyetini hastalığın şiddetine göre karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Hastalar hastalığın şiddetine göre dört gruba ayrıldı. Buna göre; Grup A yeni tanı alan epilepsi hastalarını, Grup B remisyondaki epilepsi hastalarını, Grup C nadiren nöbetleri olan hastaları, Grup D nöbetleri ilaca yanıt vermesine rağmen devam eden hastaları, Grup
E ise ilaca dirençli hastaları kapsamaktadır. Tüm bilgiler her hasta için toplandı ve genel toplam maliyet hesaplandı.
BULGULAR: Yüz altmış üç hasta değerlendirildi. Yıllık maliyet ortalaması 799 Euro idi. Grup E maliyeti en yüksek gruptu (1830 Euro), bunu Grup D (768 Euro), Grup A (546 Euro), Grup C (461 Euro) ve Grup B (490 Euro) ile takip etmektedir. Antiepileptik ilaçlar Grup B, C, D ve E de en yüksek maliyeti oluştururken, EEG ve nöroradyolojik testler Grup A da maliyet değerlendirmesinde en belirgindir.
SONUÇ: Epilepsinin doğrudan maliyeti hastalığın şiddetine ve tedaviye cevaba bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İlaçlar maliyette en önemli rolü oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yetişkin, antiepileptik ilaçlar; maliyet; epilepsi; tedavi


The Cost of Epilepsy in Ankara, the Capital of Turkey

Gülnihal Kutlu, Yasemin Biçer Gömceli, Fatma Sanivar, Levent E. İnan
Department Of Neurology, Ankara Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Epilepsy imposes a considerable economic burden on society. However, especially in Turkey, information about the direct cost of epilepsy is insufficient. The aim of this study was to compare the cost of epilepsy with that of diseases of different severity.
METHODS: Patients were divided into five groups according to disease severity. Accordingly, Group A included newly diagnosed patients; Group B, patients with epilepsy with remission; Group C, patients with occasional seizures; Group D, active drug nonresistant patients; and Group E, drug-resistant patients. All data were collected for each patient in general hospital, and annual cost was calculated.
RESULTS: One hundred sixty-three patients were evaluated. The mean annual cost for each patient was 799 Euro. Group E was the most expensive group (1830 Euro), followed by Group D (768 Euro), Group A (546 Euro), Group C (461 Euro), and Group B (390 Euro). Antiepileptic drugs accounted for the major costs in Groups B, C, D, and E, while the cost of EEG and neuroradiological imaging was more prominent in Group A
CONCLUSION: The direct cost of epilepsy in Turkey varied depending on the severity of the condition and response to the treatment. Drugs played a significant role in the cost.

Keywords: Adults, antiepileptic drugs; cost; epilepsy; treatment


Gülnihal Kutlu, Yasemin Biçer Gömceli, Fatma Sanivar, Levent E. İnan. The Cost of Epilepsy in Ankara, the Capital of Turkey. Epilepsi. 2010; 16(3): 147-152

Sorumlu Yazar: Gülnihal Kutlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale