ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Karbamazepin, Valproik Asit ve Levetirasetam Kullanan Epilepsi Hastalarında Denge Koordinasyon Testleri ve Beyinsapı Uyartılmış Potansiyallerinin Değerlendirilmesi [Epilepsi]
Epilepsi. 2010; 16(3): 161-166

Karbamazepin, Valproik Asit ve Levetirasetam Kullanan Epilepsi Hastalarında Denge Koordinasyon Testleri ve Beyinsapı Uyartılmış Potansiyallerinin Değerlendirilmesi

Fünüzar Yıldırım, Pınar Çe, Reha Bilgin, Muhteşem Gedizlioğlu
İzmir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir

AMAÇ: Klasik antiepileptik ilaçların (AEİ) denge ve koordinasyon üzerine kronik kullanımda kalıcı etkileri olduğu bilinmektedir. Yeni nesil AEİ kronik kullanımdaki etkileri konusunda literatürde herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, klasik antiepileptiklerden karbamazepin (KBZ) veya valproat (VLP) monoterapisi kullanan hastalarla, yeni nesil antiepileptik ilaçlardan olan levetirasetam (LEV) kullananların işitme, denge ve koordinasyon üzerine toksik etkilerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Bu çalışmaya epilepsi polikliniğimizden izlenen hastalar arasından yaşları 15-50 olan VLP kullanan 25, KBZ alan 25, LEV alan 25 hasta ve 25 sağlıklı gönüllü katıldı. Hasta ve kontrol gruplarına beyin sapı işitsel uyartılmış potansiyeller (BİUP) incelemesi yapıldı ve Berg denge skalası uygulandı. Gruplar arasındaki farklar istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hasta ve kontrol grupları yaş ve cinsiyet açısından benzerdi (sırasıyla p=0.07; p=0.56). Çalışma ve kontrol grupları arasında BİUP I., III., V. dalga ve I-III, III-V, I-V interpik latans değerleri açısından fark yoktu (sırasıyla p=0.36; p=0.83; p=0.33; p=0.46; p=0.36; p=0.32). Berg denge skorları da gruplar arasında benzerdi (p=0.09)
SONUÇ: LEV, KBZ ve VLP’ın beyin sapı işitsel yollarına etkisinin olmadığı ve denge fonksiyonunu bozmadığı görülmüştür. Denge üzerine literatürde çok az sayıda çalışma olması nedeniyle bu konuya dikkati çekmesi açısından çalışmamız oldukça önem taşımaktadır. Ancak, AEİ denge üzerine etkilerini belirlemek için daha fazla sayıda hasta üzerinde çalışılmasına gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaçlar, denge; levetirasetam.


The Evaluation of Brainstem Evoked Potentials, Balance and Coordination Tests of Epileptic Patients Using Carbamazepine, Valproate and Levetiracetam

Fünüzar Yıldırım, Pınar Çe, Reha Bilgin, Muhteşem Gedizlioğlu
Department Of Neurology, İzmir Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

OBJECTIVE: The permanent negative effect of classical antiepileptic medication (AEM) on balance and coordination is well known. However, there is no data on the effects of the new-generation AEMs on the vestibular system. The aim of this study was to evaluate the toxic effects of a new-generation antiepileptic, levetiracetam (LEV), and the old-generation antiepileptics (valproate, VLP) and carbamazepine (CBZ) on balance and coordination.
METHODS: Twenty-five patients taking VLP, 25 taking CBZ, and 25 taking LEV recruited from our outpatient clinic in addition to 25 healthy volunteers were evaluated regarding vestibular functions. Brainstem auditory evoked potentials (BAEP) examination and Berg Balance Test were performed. The difference between the groups was analyzed statistically.
RESULTS: The age and gender of the control and patient groups were similar (p=0.07, p=0.56). There was no difference between the control and the patient groups with respect to BAEP parameters of I-III wave interpeak latencies, III-V interpeak latencies and I-V interpeak latencies (p=0.36; p=0.83; p=0.33; p=0.46; p=0.36; p=0.32). The results of Berg Balance Test were also similar between the two groups
CONCLUSION: According to our results, LEV, CBZ and VLP exerted no effect on BAEP parameters and balance function. Although CBZ had a small effect on balance as shown in the Berg Test, the difference did not reach statistical significance. Since there are few studies on balance in the relevant literature, our study carries a considerable value. However, our study cohort is quite small, and deserves similar, but larger studies in order to establish the effects of the new-generation AEMs on vestibular function

Keywords: Antiepileptic medication, balance; levetiracetam.


Fünüzar Yıldırım, Pınar Çe, Reha Bilgin, Muhteşem Gedizlioğlu. The Evaluation of Brainstem Evoked Potentials, Balance and Coordination Tests of Epileptic Patients Using Carbamazepine, Valproate and Levetiracetam. Epilepsi. 2010; 16(3): 161-166

Sorumlu Yazar: Pınar Çe, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale