ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 1       Yıl: 2018

Epilepsi: 23 (1)
Cilt: 23  Sayı: 1 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editör’den
Editorial
Seher Naz Yeni
Sayfa V (268 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Antiepileptik İlaçların Kemik Yoğunluğuna ve Metabolizmasına Etkileri
The Effects of Antiepileptic Drugs on Bone Density and Metabolism
Zeynep Aydın Özemir, Ayşe Destînâ Yalçın
doi: 10.14744/epilepsi.2016.93723  Sayfalar 1 - 6 (1367 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
3.
Odyojenik Epilepsiye Yatkın Wistar Sıçanlarda Süperiyor Kollikulusun Stereolojik Metotla Değerlendirilmesi
Assesment of Superior Colliculus With a Stereological Method in Audiogenic Epilepsy-Prone Wistar Rats
Seval Keloğlan, Niyazi Taşçı, Süleyman Kaplan, Cafer Marangoz
doi: 10.14744/epilepsi.2016.48802  Sayfalar 7 - 12 (419 kere görüntülendi)

4.
Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Levetirasetam Monoterapisinin Etkinliği
Efficacy of Levetiracetam Monotherapy in Childhood Epilepsy
Müjgan Arslan, Serdal Güngör, Betül Kılıç
doi: 10.14744/epilepsi.2016.22043  Sayfalar 13 - 18 (573 kere görüntülendi)

5.
İntrakraniyal Cerrahi Geçiren Hastalarda Epilepsi: 15 Yıllık Deneyim
Epilepsy due to Intracranial Surgery: 15 Years of Experience
Gönül Akdağ, Demet İlhan Algın, Ahmet Musmul, Oğuz Osman Erdinç
doi: 10.14744/epilepsi.2016.32559  Sayfalar 19 - 24 (946 kere görüntülendi)

6.
Aydın Bölgesi Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Antiepileptik Kullanımına Bağlı Stevens-Johnson Sendromu Prevalansı
Stevens-Johnson Syndrome Prevalence Due To Antiepileptic Drug Therapy At Aydin Province University Medical Faculty Hospital
Ali Akyol, Ayça Özkul, Ayşe Tosun, Neslihan Şendur
doi: 10.14744/epilepsi.2016.44153  Sayfalar 25 - 28 (405 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Spinal Musküler Atrofi ile Miyoklonik Epilepsi Birlikteliği
Spinal Muscular Atrophy With Myoclonic Epilepsy
Buket Özkara, Faik Budak
doi: 10.14744/epilepsi.2016.08860  Sayfalar 29 - 30 (785 kere görüntülendi)

8.
Ekstazi İlişkili Status Epileptikus
Status Epilepticus Associated with Ecstasy
Oğuzhan Öz, Ahmet Çetiz, Serdar Taşdemir, Hakan Akgün, Muammer Korkmaz, Salim Kemal Tuncer, Mehmet Yücel, Şeref Demirkaya
doi: 10.14744/epilepsi.2016.60565  Sayfalar 31 - 34 (836 kere görüntülendi)

9.
Serebral Tüberküloma Bağlı Nonkonvülzif Status Epileptikusta Lakozamidin Etkisi: Olgu Sunumu
Effects of Lacosamide in Cerebral Tuberculoma-Induced Nonconvulsive Status Epilepticus: Case Report
Gönül Akdağ, Demet İlhan Algın, Demet Özbabalık Adapınar, Oğuz Osman Erdinç
doi: 10.14744/epilepsi.2016.02997  Sayfalar 35 - 39 (641 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
10.
Epilepsi Parsiyalis Kontinua ile İlişkili Non-ketotik Hiperglisemi: Olgu Sunumu
Epilepsia Partialis Continua Associated with Non-Ketotic Hyperglycemia: A Case Report
Ahmet Yilmaz, Çetin Kürşad Akpınar, Murat Calik, Muzaffer Kececi
doi: 10.14744/epilepsi.2015.15870  Sayfa 40 (594 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam MetinHızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale