ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 1       Yıl: 2018

Epilepsi: 22 (Suppl. 1)
Cilt: 22  Ek: Suppl. 1 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
S. Naz Yeni
Sayfa IV (454 kere görüntülendi)

2.
Özel Sayı Editörü'nden
Erdem Tüzün
Sayfa V (410 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Epilepsi ve Otoimmünite: Temel Fizyopatolojik Mekanizmalar
Epilepsy and Autoimmunity: Basic Physiopathological Mechanisms
Ebru Nur Vanlı Yavuz, Erdem Tüzün
doi: 10.5505/epilepsi.2015.73645  Sayfalar 1 - 6 (560 kere görüntülendi)

4.
Epilepsi ile İlişkili Anti-Nöronal Otoantikorlar ve İlişkili Nörolojik Sendromlar
Anti-Neuronal Autoantibodies Associated with Epilepsy and Related Neurological Syndromes
Arzu Çoban, Erdem Tüzün
doi: 10.5505/epilepsi.2015.95866  Sayfalar 7 - 13 (657 kere görüntülendi)

5.
Olası İmmünolojik Mekanizmalı Epileptik Sendromlar (Rasmussen Ensefaliti, FIRES, West Sendromu, Landau-Kleffner Sendromu)
Epileptic Syndromes With Possible Immunological Mechanisms (Rasmussen Encephalitis, FIRES, West Syndrome, Landau-Kleffner Syndrome)
Demet Kınay, Pınar Tektürk
doi: 10.5505/epilepsi.2015.69672  Sayfalar 14 - 29 (593 kere görüntülendi)

6.
Otoimmün Ensefalit ve Paraneoplastik Nörolojik Sendromlarda Sık Karşılaşılan EEG Özellikleri
Common EEG Patterns in Autoimmune Encephalitis and Paraneoplastic Neurological Syndromes
Leyla Baysal Kıraç, Ebru Altındağ
doi: 10.5505/epilepsi.2015.28190  Sayfalar 30 - 36 (3629 kere görüntülendi)

7.
İmmünoterapiye Yanıtlı Epilepsiler: Genel Klinik Özellikler, Sık Saptanan Antikorlar ve Tedavi Çalışmaları
Immunotherapy Responsive Epilepsies: General Clinical Features, Commonly Detected Antibodies and Treatment Studies
Esme Ekizoğlu, Betül Baykan
doi: 10.5505/epilepsi.2015.96268  Sayfalar 37 - 45 (1003 kere görüntülendi)

8.
Temporal Lob Epilepsisi ve Otoimmünite
Temporal Lobe Epilepsy and Autoimmunity
Mine Sezgin, Betül Baykan
doi: 10.5505/epilepsi.2015.59354  Sayfalar 46 - 52 (1063 kere görüntülendi)

9.
Epilepsi İle İlişkili Sistemik Otoimmün Hastalıklar
Autoimmune Diseases Associated with Epilepsy
Murat Kürtüncü, Burcu Altunrende, Gülşen Akman Demir
doi: 10.5505/epilepsi.2015.15807  Sayfalar 53 - 66 (715 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Sık ve Dirençli Nöbetlerle İzlenen Anti-LGI1 İlişkili Otoimmün Limbik Ensefalit Hastası
A Patient with Anti-LGI1 Related Autoimmune Limbic Encephalitis who had Frequent and Drug Resistant Seizures
Neşe Dericioğlu
doi: 10.5505/epilepsi.2015.76598  Sayfalar 67 - 71 (850 kere görüntülendi)

11.
Voltaj Bağımlı Potasyum Kanal Antikorlu Bir Limbik Ensefalit Olgusu
Voltage-Gated Potassium Channel Antibodies is a Sign of Limbic Encephalitis
Aylin Bican Demir, Pınar Uzun, Özlem Taşkapılıoğlu, İbrahim Bora, Erdem Tüzün
doi: 10.5505/epilepsi.2015.43265  Sayfalar 72 - 75 (354 kere görüntülendi)Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale