ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 1       Yıl: 2018

Epilepsi: 21 (3)
Cilt: 21  Sayı: 3 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editorial
S. Naz Yeni
Sayfa VII (418 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Fokal Epilepsilerde Nörolojik Görüntüleme: Güncelleme
Neuroimaging in Focal Epilepsies: An Update
Vanessa C Mendes Coelho, Marcia Elisabete Morita, Fernando Cendes
doi: 10.5505/epilepsi.2015.22599  Sayfalar 95 - 106 (681 kere görüntülendi)

3.
Epilepsi ve Spor
Epilepsy and Sport
Emine Taşkıran, Çiğdem Özkara
doi: 10.5505/epilepsi.2015.75010  Sayfalar 107 - 110 (734 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
4.
İnme Sonrası Epilepside Nöbetlerin Klinik Özellikleri, Prognoz ve Tedavisi
Clinical Characteristics of Seizures in Epilepsy after Stroke: Prognosis and Treatment
Eylem Özaydın Göksu, Fatma Genç, Burcu Yüksel, Elif Sarıönder Gencer, Abidin Erdal, Yasemin Biçer Gömceli
doi: 10.5505/epilepsi.2015.93063  Sayfalar 111 - 118 (974 kere görüntülendi)

5.
ILAE 1981, Lüders, ILAE 2001 Epilepsi Sınıflandırma Sistemleri ile Epileptik Nöbetlerin Monitorizasyon Öncesi ve Sonrası Sınıflandırılması ve Uyum Oranlarının Karşılaştırılması
Comparison of Compliance Rates and Classification of Epileptic Seizures with ILAE 1981, Lüders, ILAE 2001 Epilepsy Classification Systems, Before and After Their Monitorization
Akçay Övünç Özön, Erhan Bilir
doi: 10.5505/epilepsi.2015.48569  Sayfalar 119 - 127 (1125 kere görüntülendi)

6.
Epilepsi Hastalarında Lamotrijin Deneyimi
Lamotrigine Usage in Epileptic Patients
Levent Öcek, İrem Fatma Uludağ, Derya Güner, Yaşar Zorlu
doi: 10.5505/epilepsi.2015.16362  Sayfalar 128 - 132 (870 kere görüntülendi)

7.
Dikkat Eksikliği ve Otizm Tanılı Çocuk Olgularda Elektroensefalografi Bulguları
EEG Findings of Children with Attention Deficit and Autism
Figen Yavlal, Nerses Bebek, Osman Abalı, Candan Gürses, Betül Baykan, Ayşen Gökyiğit
doi: 10.5505/epilepsi.2015.25743  Sayfalar 133 - 138 (1199 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Nonkonvülsif Status Epileptikus: Uzun Süreli Kişilik Bozukluğu ile Seyreden Bir Olgu
Nonconvulsive Status Epilepticus: A Case Presentation with Long Term Personality Disorders
Nilden Kahyaoğlu, Özlem Önder, Rifat Reha Bilgin
doi: 10.5505/epilepsi.2015.57070  Sayfalar 139 - 143 (578 kere görüntülendi)

9.
İleri Yaşta Görülen Bir Epilepsi Partialis Kontinua Olgusunun İntravenöz İmmünglobulin Tedavisine Dramatik Cevabı
Dramatic Response to Intravenous Immunoglobulin Treatment of Epilepsia Partialis Continua: A Phenomenon Observed in Older Age
Nilgün Erten, Duran Yazıcı, Onur Aksoy
doi: 10.5505/epilepsi.2015.47550  Sayfalar 144 - 148 (738 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
10.
Katamenial Epilepsi
Çetin Kürşad Akpınar, Nılgün Cengiz
doi: 10.5505/epilepsi.2015.62207  Sayfa 149 (1192 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDFHızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale