ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 1       Yıl: 2020

NONKONVULSİF STATUS EPİLEPTİKUS [Epilepsi]
Epilepsi. 2000; 6(1): 17-21

NONKONVULSİF STATUS EPİLEPTİKUS

Aytaç YİĞİT1, Canan YÜCESAN1, Hatice BALABAN1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Otuz altı yaşındaki kadın hasta son 24 saatte yedi kez tonik-klonik nöbet geçirme yakınmasıyla başvurdu. Muayene sırasında hasta konuşmuyor ve muayene komutlarını yerine getirmiyordu. EEG'sinde bilateral yaygın diken dalgalar görüldü. Bu sırada tekrar tonik-klonik nöbet geçiren ve nöbetleri intravenöz difenilhidantoin ile kontrol altına alınan hasta, son nöbetten 18 saat sonra konuşmaya ve komutları yerine getirmeye başladı fakat konfüzyonu 72 saat, EEG anormalliği klinik bulgular olmadan sekiz gün boyunca devam etti. Bu bulgularla hastaya konvulsif status epileptikusu izleyen nonkonvulsif status epileptikus tanısı kondu.

Anahtar Kelimeler: ANTİKONVÜLZANLAR/TERAPÖTİK KULLANIM; ELEKTROANSEFALOGRAFİ; EPİLEPSİ, PARSİYEL/TANI; EPİLEPSİ, KOMPLEKS PARSİYEL/TANI; STATUS EPİLEPTİKUS/TANI/SINIFLANDIRMA/İLAÇ TEDAVİSİ


NONCONVULSIVE STATUS EPILEPTICUS

Aytaç YİĞİT1, Canan YÜCESAN1, Hatice BALABAN1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

A thirty-six-year-old woman experienced tonoclonic seizures seven times in the last 24 hours. On neurological examination, she could neither speak nor comply with instructions. EEG showed bilateral spike-waves. She had another tonic-clonic seizure and treated with intravenous diphenylhydantoin. Eighteen hours after the control of tonic-clonic seizures, she began to speak and comply with instructions; however, confusion continued during the following 72 hours and EEG abnormality persisted over the following eight days without abnormal neurological signs. A diagnosis of nonconvulsive status epilepticus following convulsive status epilepticus was made.

Keywords: ANTICONVULSANTS/THERAPEUTIC USE; ELECTROENCEPHALOGRAPHY; EPILEPSIES, PARTIAL/DIAGNOSIS; EPILEPSY, COMPLEX PARTIAL/DIAGNOSIS; STATUS EPILEPTICUS/DIAGNOSIS/CLASSIFICATION/DRUG THERAPY


Aytaç YİĞİT, Canan YÜCESAN, Hatice BALABAN. NONCONVULSIVE STATUS EPILEPTICUS. Epilepsi. 2000; 6(1): 17-21


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale