ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 1       Yıl: 2018

Hormonlar ve Antiepileptik İlaçlar arasında İlişki [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-93898

Hormonlar ve Antiepileptik İlaçlar arasında İlişki

Aylin Bican, İbrahim Bora
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Epilepsi ve antiepileptik ilaçlar (AEİ), hormonal ve nöroendokrin sistemi etkilemektedir ve üreme sistemi ile kompleks bir ilişki içersindedirler. Hormonal ve nöroendokrin değişiklikler nöbet eşiğinde değişikliğe (katamenial epilepsi) yol açabilmekte, seksüel ve üreme fonksiyonlarında, kemik sağlığında, tiroid fonksiyonlarında bozulmaya ve obezite gibi komorbid durumlara yol açabilmektedir. Seksüel fonksiyonlarda bozulma yaşam kalitesi üzerine çok ciddi bir yan etkidir ve epilepsili erkeklerde önemli bir sağlık endikatörüdür. Cinsel fonksiyon değişiklikleri genel popülasyon ile karşılaştırıldığında epilepsili erkeklerde çok daha sıklıkla görülmektedir. AEİ’lar seks steroid hormonlarının sentezini, metabolizmasını ve biyoyararlılığını değiştirerek endokrin fonksiyon bozukluklarına neden olurlar. Epilepsili kadınların ortalama %30 kadarı üreme ile ilişkili fonksiyon bozukluklarına sahiptir. Hem epileptik deşarjlar hem de AEİ’lar hipotalamik-pituiter-gonadal aksın santral ve periferik kontrolunun bozulmasına yol açmakta ve bunun sonucu olarak epilepsili hastalarda antiepileptik tedavi başlanılması ve takip edilmesi esnasında bu açıdan önem kazanmaktadır

Anahtar Kelimeler: Hormon, Antiepileptik ilaç, nöroendokrin sistem


Connection Between Hormons and Antiepileptic Medicine

Aylin Bican, İbrahim Bora
Uludag University Medical Faculty Departman Of Neurology

Epilepsy and antiepileptic medicine (EAM) has an effect on hormonal and neuroendocrine system and also it there is complex connection between these and reproduction system. Hormonal and neuro endocrine changes may cause a shift in seizure threshold and may result in comorbid diseases like, sexual and reproductive problems, deterioration in thyroid functions and obesity. Sexual dysfunctioning is a critical side effect on quality of life and it is a crucial health indicator for males with epileptic history. Endocrine dysfunctioning related to reproductively are observed more in women with epilepsy compared to healthy population. 30% of women with epilepsy have reproduction related functional deterioration. Both epileptic discharges and EAM usage result in deterioration in central and peripheral control of hypothalamic pituitary gonadal axis and as a result start of a treatment and follow up process gains importance for epileptic patients.

Keywords: hormon, antiepileptic drug, neuroendocrine system
Sorumlu Yazar: İbrahim Bora, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale