ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 1       Yıl: 2018

Epilepsi Hastalarında Menstrüel Siklus Bozuklukları Ve Polikistik Over Sendromu [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-93064

Epilepsi Hastalarında Menstrüel Siklus Bozuklukları Ve Polikistik Over Sendromu

Arzu Koç Bebek
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği

Epilepsili kadınlarda genel popülasyona göre reprodüktif endokrin hastalıklar daha sık görülmektedir. Bu bozukluklar içinde polikistik over sendromu ya da sendromun komponentlerinden oligo-amenore, hiperandrojenemi ve overlerde polikistik değişiklikler, hipotalamik amenore ve hiperprolaktinemi en sık görülen bozukluklardır.
Polikistik over sendromunun etiyolojisi kompleks olup, epilepsi hastalığı ve valproat başta olmak üzere uygulanan antiepileptik ilaçlarla ilişkilidir. Özellikle temporolimbik bölgedeki epileptik elektriksel deşarjların hipofizer ve gonadal hormon sekresyonunda değişikliklere yol açtığı ve reprodüktif disfonksiyona neden olduğu gösterilmiştir.
Antiepileptik ilaçların seks steroidlerinin ve bağlandıkları proteinlerin metabolizmalarını değiştirerek farklı etkileri olabilmekte ve sekonder komplikasyonlara yol açabilmektedir. Özellikle enzim indüksiyonu yapan antiepileptik ilaçlarla (EİYAEİ) seks steroid hormonlarının metabolizmasındaki değişim, enzim indüksiyonu yapmayan ilaçlara göre daha belirgindir. Enzim indüksiyonu yapmayan ilaçlar arasında valproatın direkt olarak ovaryen androjen üretimine veya seks hormonlarının disfonksiyonuna etkisi gösterilmiştir. Yeni antiepileptik ilaçlardan okskarbazepin, lamotrijin ve levetirasetamın reprodüktif sistem üzerine belirgin yan etkileri bildirilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Reprodüktif endokrin hastalık, polikistik over sendromu, epilepsi


Menstrual Cycle Disorders And Polycystic Ovary Syndrome In Patients With Epilepsy

Arzu Koç Bebek
Şişli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology

Reproductive endocrine disorders are more frequent in woman with epilepsy than the general population. These disorders include polycystic ovary syndrome (PCOS) and its components, oligo-amenorrhoea, hyperandrogenism, and polycystic changes in the ovaries, hypothalamic amenorrhoea and hyperprolactinemia.
The etiology of PCOS is complex and includes epilepsy itself as well as the administration of antiepileptic drugs (AEDs) especially valproate. It has been proposed that epileptic electrical discharges especially on temporolimbic area alter secretion of pituitary and gonadal hormones, thus resulting in reproductive dysfunction.
Antiepileptic drugs may have a variety of influences on the metabolism of some sex hormones and their binding proteins that may result in secondary complications. In particular, enzyme-inducing antiepileptic drugs (EIAEDs) rather than non-EIAEDs (NEIAEDs) seem to be most clearly linked to altered metabolism of sex steroid hormones. Among NEİAEDs, valproate shows its effect directly to ovarian androgen product or inhibition of sex hormon metabolism. Newer antiepileptic drugs such as oxcarbazepin, lamotrigine and levetiracetam have not prominent side effect on reproductive system.

Keywords: Reproductive endocrine disorder, polycystic ovary syndrome, epilepsy
Sorumlu Yazar: Arzu Koç Bebek, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale