ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Dirençli Status Epileptikus İle Seyreden Otoimmün Ensefalit Olgusu [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-91259 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.91259  

Dirençli Status Epileptikus İle Seyreden Otoimmün Ensefalit Olgusu

Merve Melodi Çakar1, Aslıhan Akşar1, Meliha Akpınar1, Elif Mercan2, Sezgin Kehaya1, Babürhan Güldiken1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Edirne

Dirençli status epileptikus genellikle ciddi beyin hasarı sonucu oluşan, antiepileptik ilaç ve anestezik madde infüzyonuna rağmen devam eden, mortalitesi ve morbiditesi yüksek klinik bir tablodur. Otoimmün ensefalitler dirençli status epileptikusun nedenlerinden biridir ve bazen ilk belirti olarak status epileptikus ile ortaya çıkabilir. Genelikle nöbetler klasik status epileptikus tedavisine dirençlidir, ek olarak immün düzenleyiciler ile tedaviye gereksinim duyulur. Biz bu çalışmamızda uygun dozda antiepileptik ve genel anestezik ilaç infüzyonuna rağmen nöbetleri durdurulamayan, etiyolojiye yönelik araştırmalarda over teratomu saptanan, ancak serum NMDA reseptör antikoru negatif olan ve status epileptikusu intravenöz immünoglobulin ile düzelebilen bir olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Status epileptikus, paraneoplastik limbik ensefalit, IVIG, immünoterapi


A Case of Autoimmune Encephalitis with Refractory Status Epilepticus

Merve Melodi Çakar1, Aslıhan Akşar1, Meliha Akpınar1, Elif Mercan2, Sezgin Kehaya1, Babürhan Güldiken1
1Department Of Neurology, Trakya University, Edirne, Türkiye
2Department Of Pathology, Trakya University, Edirne, Türkiye

Refractory status epilepticus is usually caused by a severe brain injury and has a high mortality and morbidity despite the infusion of antiepileptic drugs and anesthetic agents. Autoimmune encephalitis is one of the cause of refractory status epileptics, and status epilepticus may be the initial symptom and may additionally need immunotherapeutics. In our study, we aim to present a case who had refractory status epilepticus despite appropriate doses of antiepileptic and general anesthetic drugs, but responded to intravenous immunoglobulin therapy. The examinations revealed a ovarian teratoma with a negative serum NMDA receptor antibody.

Keywords: Status epilepticus, Pareneoplastic Limbic Ensefalitis, IVIG, immunotherapy
Sorumlu Yazar: Merve Melodi Çakar, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale