ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Epilepsi Hastalarında Valproat ve Karbamazepin Tedavisi Sırasında İnsülin Direnci Gelişimi [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(3): 102-107 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.88700  

Epilepsi Hastalarında Valproat ve Karbamazepin Tedavisi Sırasında İnsülin Direnci Gelişimi

Selda Keskin Güler1, Nalan Güneş1, Burcu Gökçe Çokal1, Tahir Yoldaş1, Elif Banu Söker2
1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
2Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı oldukça etkili ve sık kullanılan iki antiepileptik olan valproat (VPA) ve karbamazepin (KBZ) tedavisi sırasında insulin direnci (IR) gelişiminin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel ileriye yönelik kohort çalışmasına yaşları 15–64 arasında değişen 111 kişi dahil edildi. Epilepsi hastaları VPA kullanan (n=45) ve KBZ kullanan (n=35) olmak üzere iki gruba ayrıldı ve sağlıklı kontrol grubu (n=31) ile karşılaştırıldı. Açlık kan şekeri, insülin, c-peptid düzeyleri ölçüldü ve IR hesaplandı. Antropometrik ölçümler yapıldı.
BULGULAR: Valproat ya da KBZ kullananlarda IR kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu (p<0.05). C-peptid düzeyleri antiepileptik ilaç kullananlarda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0.05). Ortalama vücut kitle indeksleri gruplar arasında farklılık göstermedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Antiepileptik tedavi altındaki hastalarda sık görülen yan etkilerin yanı sıra insülin metabolizmasına ait nöroendokrin bozukluklar görülebilir. Bu nedenle belirtiler dikkatle sorgulanmalıdır. Hastalar tedaviye başlamadan önce ve tedavi süresince bu açıdan takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Karbamazepin, c-peptit, insulin direnci, valproik asit.


Development of Insulin Resistance in Patients with Epilepsy During Valproate and Carbamazepine Monotherapy

Selda Keskin Güler1, Nalan Güneş1, Burcu Gökçe Çokal1, Tahir Yoldaş1, Elif Banu Söker2
1Ankara Training And Research Hospital, Department Of Neurology, Ankara, Turkey
2Adana Numune Training And Research Hospital, Department Of Neurology, Adana, Turkey

INTRODUCTION: This study investigated the development of insulin resistance (IR) secondary to the use of valproic acid (VPA) and carbamazepine (CBZ), which are highly effective and frequently used antiepileptic drugs.
METHODS: This cross-sectional prospective cohort study included 111 participants aged 15 to 64 years. Patients diagnosed with epilepsy were divided into 2 groups: those using VPA (n=45) and those using CBZ (n=35). Those groups were compared to healthy control group (n=31). Preprandial blood glucose, insulin, C-peptide levels were examined, and IR was calculated. Anthropometric measurements were taken.
RESULTS: A significant relationship was identified between VPA or CBZ use and development of IR (p<0.05). C-peptide level was significantly higher in patients who used antiepileptic drugs than in control group (p<0.05). Average body mass index (BMI) was not different between groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In patients under antiepileptic treatment, neuroendocrine dysfunction, such as insulin metabolism disorders, can develop in addition to common side effects. Thus, symptoms should be followed up carefully and patients should be evaluated in terms of side effects both before starting and during treatment.

Keywords: C-peptide, carbamazepine, insulin resistance, valproic acid.


Selda Keskin Güler, Nalan Güneş, Burcu Gökçe Çokal, Tahir Yoldaş, Elif Banu Söker. Development of Insulin Resistance in Patients with Epilepsy During Valproate and Carbamazepine Monotherapy. Epilepsi. 2016; 22(3): 102-107

Sorumlu Yazar: Selda Keskin Güler, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale