ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 1       Yıl: 2019

Sıcak Su Epilepsisi: Bir Olgu Sunumu [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-86570 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.86570  

Sıcak Su Epilepsisi: Bir Olgu Sunumu

Nilüfer Erdoğmuş İnce, Sevgi Sıdıka Sayın
SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Refleks epilepsiler dış uyaranlarla veya mental aktivitelerle ortaya çıkarılan epileptik nöbetlerdir. Bu dış uyaranlar sadece basit uyaranlar (örneğin ışık çakmaları, sıcak su, görsel, vestibüler, işitsel veya taktil uyaranlar) değil, kompleks uyaranlar (örneğin okuma veya müzik dinleme) şeklinde de olabilir. Sıcak su ile ilişkili epilepsiler nadir görülen bir refleks epilepsi türüdür.

Anahtar Kelimeler: Refleks epilepsiler, EEG, nöbet


Hot Water Epilepsy: A Case Report

Nilüfer Erdoğmuş İnce, Sevgi Sıdıka Sayın
SBU Bozyaka Educational and Research Hospital, Neurology Department, Izmir, Turkey

SUMMARY: Reflex epilepsies are epileptic seizure precipitated by external stimuli or internal mental activities. These external stimuli are not only simple (such as light flashes, hot water, visual, vestibular, auditory or tactile stimuli) but also complex (such as reading or listening to music). Hot water epilepsy is a rare form of the reflex epilepsies.

Keywords: Reflex epilepsy, EEG, seizure
Sorumlu Yazar: Nilüfer Erdoğmuş İnce, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale