ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Karotis Arter Diseksiyonuna Sekonder 'Limb Shaking': Olgu Sunumu [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(3): 129-131 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.81300  

Karotis Arter Diseksiyonuna Sekonder 'Limb Shaking': Olgu Sunumu

Özdem Ertürk, Ayşegül Gündüz, Seher Naz Yeni, Naci Karaağaç
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

‘Limb Shaking’ üst veya alt ekstremitelerin, istemsiz, ritmik veya disritmik, geçici ve genelde kaba olan titreme hareketidir. Burada ani başlangıçlı sol taraflı uyuşma ve güçsüzlük yakınması ile başvuran; öyküsünde bir ay öncesinde de sol kolunda titreme hareketi sonrasında gelişen benzer bir geçici atağı olan 47 yaşında bir erkek hasta sunulacaktır. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemesinde multipl akut ve subakut enfarktları saptanan hastanın serebral anjiyografisinde karotis arter diseksiyonu saptanmış olup oral antikoagülan tedavi ile takibe alınmış ve altı aylık izlemde yeni yakınma gözlenmemiştir. ‘Limb shaking’ karotis arter hastalığının bir belirtisi olup ciddi enfarktlar ile sonuçlanabilmektedir. Nadir karşılaşılan bu semptomun tanınması, vasküler olaya uygun tedavi başlanması açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Diseksiyon, limb shaking, inme, geçici iskemik atak.


Limb Shaking Secondary to Carotid Artery Dissection: Case Report

Özdem Ertürk, Ayşegül Gündüz, Seher Naz Yeni, Naci Karaağaç
Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine Neurology Department

Limb shaking is involuntary, rhythmical or dysrhythmical, transient, and usually coarse trembling or shaking of upper or lower extremities. Described in this report is a 47-year-old male patient who presented with sudden onset left-sided paresthesias and weakness. He had a similar episode with shaking movements of left arm followed by transient weakness and paresthesias 1 month before presentation. He had multiple acute and subacute infarctions on cranial magnetic resonance imaging (MRI). Cerebral digital subtraction angiography (DSA) revealed calibration changes and irregularity of the right internal carotid artery compatible with dissection and oral anticoagulant therapy was administered. The patient was followed for 6 months under effective oral anticoagulant therapy without appearance of any new symptoms. Limb shaking is a symptom of carotid artery disease (CAD) that can lead to severe cerebral infarction. It is important to recognize this unusual symptom in order to begin appropriate treatment of the ischemic event.

Keywords: Dissection, limb shaking, stroke, transient ischemic attack.


Özdem Ertürk, Ayşegül Gündüz, Seher Naz Yeni, Naci Karaağaç. Limb Shaking Secondary to Carotid Artery Dissection: Case Report. Epilepsi. 2016; 22(3): 129-131

Sorumlu Yazar: Özdem Ertürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale