ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 1       Yıl: 2019

Epilepsi Tanısı ile Tedavi Edilen İki Olguda Psikoz Gelişimi: kliniği, MR özellikleri ve nöropsikolojik değerlendirme [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-78557 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.78557  

Epilepsi Tanısı ile Tedavi Edilen İki Olguda Psikoz Gelişimi: kliniği, MR özellikleri ve nöropsikolojik değerlendirme

Asuman Ali1, Buket Belkız Güngör2, Ersin Budak3, cemile haki1, ibrahim taymur3, Ramazan Yalçın4
1T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği,Bursa
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İstanbul
3T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek ihtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Bursa
4Burtom, Bursa Radyolojik Tanı Merkezi

Epilepsiye bağlı psikoz üç alt gruba ayrılarak değerlendirilir: postiktal, interiktal ve bimodal psikoz. Ancak psikoz atağı en az bir ay veya daha uzun süre devam ediyorsa kronik şizofreni benzeri psikoz olarak tanımlanır. Sıklıkla epilepsinin başlangıcından 10-15 yıl sonra ortaya çıkma eğilimindedir ve şizofreniden ayırt edilemezler. Kontrollü çalışmalarda da epilepsi hastalarında psikotik bozuklukların gelişme riski diğer nörolojik hastalıklarla kıyaslandığında on kat daha yüksektir.
Bu sunumda kronik şizofreni benzeri psikoz gelişen iki epilepsi olgusunun klinik ve radyolojik inceleme sonuçlarına göre tanı koydurucu özelliklerini gözden geçirdik. İki olguda da psikotik semptomlar, epileptik nöbetlerin başlangıcından sonra ortaya çıkmıştı. Pozitif semptomatoloji olarak delüzyon ve halüsinasyon mevcuttu. Her iki olgumuzda da psikotik belirtilerin ortaya çıkmasından sonra epileptik nöbetlerin yoğunluğunun ve şiddetinin azaldığı görüldü. Böylece psikiyatrik bozukluklar ve epilepsi ilişkisinde zorunlu normalizasyon kavramı önemli bir fenomen olarak tartışılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, epilepsiye bağlı psikoz, zorlu normalleşme


Development of Psychosis in Two Cases Treated with Epilepsy Diagnosis: clinic, MR features and neuropsychological assessment

Asuman Ali1, Buket Belkız Güngör2, Ersin Budak3, cemile haki1, ibrahim taymur3, Ramazan Yalçın4
1TR Health Sciences University Yüksek Ihtisas Training and Research Hospital,Department of Neurology,Bursa
2Bakırköy Mental and Neurological Training and Research Hospital, Department of Psychiatry,Istanbul
3TR Health Sciences University Yüksek Ihtisas Training and Research Hospital,Department Psychiatry,Bursa
4Bursa Radiological Diagnostic Center

Epilepsy-related psychosis is evaluated by separating three subgroups: postictal, interictal and bimodal psychosis. However, if the psychosis event lasts at least one month or longer, it is defined as chronic schizophrenia-like psychosis. It often tends to occur 10 to 15 years after the onset of epilepsy, and can not be distinguished from schizophrenia. In controlled trials, the risk of developing psychotic disorders in epileptic patients is ten times higher than in other neurological disorders.
In this presentation, two epilepsies with chronic schizophrenia-like psychosis were diagnosed according to clinical and radiological findings. In both cases, psychotic symptoms appeared after the onset of epileptic seizures. Delusions and hallucinations were present as positive symptomatology. It was seen that, the intensity and severity of epileptic seizures decreased after the occurrence of psychotic symptoms in both of our cases.Thus, the concept of forced normalization in relation to psychiatric disorders and epilepsy can be discussed as an important phenomenon.

Keywords: Epilepsy, epilepsy-related psychosis, forced normalization
Sorumlu Yazar: Asuman Ali, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale