ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Pentilentetrazol İle Oluşturulmuş Epilepside Zenginleştirilmiş Çevrenin Hipokampal Elektrofizyolojik Değişikliklere Etkisi [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(3): 93-101 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.78309  

Pentilentetrazol İle Oluşturulmuş Epilepside Zenginleştirilmiş Çevrenin Hipokampal Elektrofizyolojik Değişikliklere Etkisi

Seval Keloglan1, Soner Bıtıktas2, Nazan Dolu3, Cem Suer3, Seda Artis4
1Amasya Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Amasya, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi, hipokampusta işlevsel/morfolojik değişikliklerle karakterize nörolojik bir hastalıktır. Deney hayvanlarında bu işlevsel değişiklikler sinaptik plastisitede artma ya da azalma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Sunulan çalışmada amacımız, zenginleştirilmiş çevrenin hipokampal işlevsel değişiklikler üzerine olan etkisini epileptik sıçanlarda araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Pentilentetrazol (PTZ) ile oluşturulan kindling modeli sıçanlara uygulandı. Sıçanlar epileptik ve kontrol grubu olarak standart kafes ya da zenginleştirilmiş kafeste bir ay kaldılar. Ardından bütün hayvanlara Morris yüzme testi yapıldı ve hipokampusa ait medial perforan yol dentat girus sinapslarından in vivo olarak uzun süreli güçlenme (USG) kaydı alındı.
BULGULAR: Çalışmamızda zenginleştirimiş kafeste bulunan epileptik sıçanların daha erken tutuştuğu görüldü. Epileptik sıçanlar morris yüzme testinde zayıf performans gösterdiler ve zenginleştirilmiş çevre bu durumu iyileştirdi. Bununla birlikte elektrofizyolojik kayıt bulgularımızda, zenginleştirilmiş çevre epileptik sıçanlarda USG üzerinde pozitif etki göstermedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, PTZ-nedenli kindling modeli ile birlikte zenginleştirilmiş çevre uygulaması, sıçanlarda alışkın olunan güvenli çevrenin bozulması nedeniyle ortaya çıkan strese bağlı olarak nöbetleri şiddetlendirebilir.

Anahtar Kelimeler: Zenginleştirilmiş çevre, epilepsi, hipokampal plastisite, uzun süreli güçlenme (USG).


Effects of Environmental Enrichment on Hippocampal Electrophysiological Changes in the Pentylenetetrazole Model of Epilepsy

Seval Keloglan1, Soner Bıtıktas2, Nazan Dolu3, Cem Suer3, Seda Artis4
1Amasya University, School of Health, Amasya, Turkey
2Kafkas University, Medical Faculty, Department of Physiology, Kars, Turkey
3Erciyes University, Medical Faculty, Department of Physiology, Kayseri, Turkey
4Istanbul Medeniyet University, Medical Faculty, Department of Physiology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Epilepsy is a neurological disorder characterized by functional/morphological changes in the hippocampus. These functional changes arise as increase or decrease in synaptic plasticity in experimental animals. The present study was an investigation of the effect of enriched environment on hippocampal functional changes in epileptic rats.
METHODS: The pentylenetetrazole (PTZ) kindling model was used on young male Wistar rats. Rats in the epileptic and control groups were reared for 1 month in standard cage or enriched cage (EC). Subsequently, all animals were given Morris water maze (MWM) test and in vivo recording of long-term potentiation (LTP) in medial perforant pathway-dentate gyrus synapses in hippocampus was made.
RESULTS: Statistically significant earlier kindling epileptogenesis in rats housed in EC was observed. Epileptic rats had poor performance in MWM, but enriched environment improved their performance. However, according to electrophysiological recordings, environmental enrichment did not provide positive effect on LTP in epileptic rats.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Enriched environment with ongoing PTZ-induced kindling procedure may lead to exaggeration of seizures due to stress as result of corruption of safe, familiar environment.

Keywords: Environmental enrichment, epilepsy, hippocampal plasticity, long-term potentiation (LTP).


Seval Keloglan, Soner Bıtıktas, Nazan Dolu, Cem Suer, Seda Artis. Effects of Environmental Enrichment on Hippocampal Electrophysiological Changes in the Pentylenetetrazole Model of Epilepsy. Epilepsi. 2016; 22(3): 93-101

Sorumlu Yazar: Seval Keloglan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale