ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 2       Yıl: 2020

Down Sendromlu Hastada Demans ile Beraber Senil Myoklonik Epilepsi [Epilepsi]
Epilepsi. 2011; 17(2): 61-64 | DOI: 10.5505/epilepsi.2011.77487  

Down Sendromlu Hastada Demans ile Beraber Senil Myoklonik Epilepsi

Mine Hayriye Sorgun, Çiğdem Kudiaki, Aytaç Yiğit
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Nöroloji Ad, Ankara

Down sendromunda ilerleyici kognitif yıkımın ardından miyoklonik nöbetlerin
başladığı olgu sunumları bulunmaktadır. Biz de ilerleyici kognitif yıkımı olan ve myoklonik nöbetler geçiren bir Down Sendromu olgusu sunuyoruz. Olguya tonik-klonik nöbetler de eşlik etmektedir. EEG’de yaygın yavaşlama zemininde her iki ön bölgede keskin ve yavaş dalga aktivitesi tespit edilmiştir. Lamotrijine cevap vermeyen tonik-klonik ve miyoklonik nöbetler, tedaviye levatirasetam eklenerek kontrol altına alınmıştır. Down sendromunda epilepsi ile demansın birlikte bulunması, altta yatan ortak bir patofizyoloji olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Down sendromu, epilepsi, demans


Senile Myoclonic Epilepsy in Down Syndrome with Dementia

Mine Hayriye Sorgun, Çiğdem Kudiaki, Aytaç Yiğit
Ankara University School Of Medicine, İbni Sina Hospital, Department Of Neurology, Ankara

Down syndrome had myoclonic seizures after progressive deterioration of cognitive functions as case reports. We report a Down syndrome with progressive deterioration of cognitive functions and myoclonic seizures. She had generalized tonic-clonic seizure,too. EEG showed slight diffuse slowing with frontal sharp-waves. Myoclonic jerks and GTCS persisted after lamotrigine. However, these seziures subsided by levatiracetam. Epilepsy in DS is associated with dementia, all these points suggest that an underlying physiopathology in common may exist

Keywords: Down syndrome, epilepsy, dementia


Mine Hayriye Sorgun, Çiğdem Kudiaki, Aytaç Yiğit. Senile Myoclonic Epilepsy in Down Syndrome with Dementia. Epilepsi. 2011; 17(2): 61-64

Sorumlu Yazar: Mine Hayriye Sorgun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale