ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 23      Sayı : 3       Yıl: 2017

Sağ Selektif Hipokampektomi Sonrası Kalıcı Cinsel Uyarılma Bozukluğu [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-75768 | DOI: 10.14744/epilepsi.2017.75768  

Sağ Selektif Hipokampektomi Sonrası Kalıcı Cinsel Uyarılma Bozukluğu

Hava Özlem Dede1, Candan Gürses1, Erhan Ertekin2, Nerses Bebek1, Betül Baykan1, Ayşen Gökyiğit1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı

Kalıcı cinsel uyarılma bozukluğu (KCUB) dış uyaran olmaksızın, kendiliğinden başlayan, tek ya da çoklu orgazmla doyurulamayan kalıcı cinsel uyarılma hissidir. Günümüzde bu durumun nedeni hakkında çok az şey bilinmektedir.
Bu çalışmada tipik KCUB belirtileri olan 37 yaşında kadın hasta sunulacaktır. Sağ meziyal temporal skleroz tanısıyla sağ selektif amigdalohipokampektomi yapılana kadar 17 yıl ilaç tedavisine dirençli epilepsi tanısıyla takip edilmekteydi. Cerrahiden yaklaşık 7 yıl sonra obsesif kompulsif bozukluk ve aşırı cinsel davranışlar sergilemeye başladı. Bu dirençli cinsel uyarılma hisleri cerrahi öncesi epileptik nöbetleri ile uyumlu değildi. Son elektroensefalografi incelemesinde epileptiform anormallik görülmedi. Hastanın ameliyat sonrası nöbeti yoktu. Halen okskarbazepin 900mg/gün kullanmaktaydı. Bu yakınmaları eklenen risperidon 2mg/gün, paroksetin 30mg/gün tedavisi ve psikoterapiyle tama yakın düzeldi.
Amacımız epilepsi cerrahisinden yedi yıl sonra oluşmuş KCUB olgusunu sunmak ve bu nadir bozukluğa dikkati çekmektir. Bu tablonun tedavisi çok yönlü yaklaşım, geri döndürülebilir sebeplerin bulunması ve kognitif-davranışçı terapiyle mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Ön temporal lobektomi, cinsel fonksiyon bozuklukları, epilepsi


Persistent Genital Arousal Disorder following Right Selective Hippocampectomy

Hava Özlem Dede1, Candan Gürses1, Erhan Ertekin2, Nerses Bebek1, Betül Baykan1, Ayşen Gökyiğit1
1Istanbul University Istanbul Faculty Of Medicine Clinic Neurophsiology Department
2Istanbul University Istanbul Faculty Of Medicine Psychiatry Department

Persistent Genital Arousal Disorder (PGAD) is an unprovoked and spontaneous sensation of persistent genital arousal that cannot be relieved with one or several orgasms. At present, little is known about the etiology of this condition.
We describe a 37-year-old single woman with typical PGAD symptoms. She was followed for her drug resistant temporal lobe epilepsy for 17 years until right hippocampectomy due to right mesial temporal sclerosis. Seven years after the surgery, she developed obsessive compulsive symptoms and excessive sexual behavior. These persistent feelings of sexual excitation were not characteristic of her preoperative epileptic seizures. No epileptic abnormality was seen in her last EEG and she had no seizures after the surgery. She is still on oxcarbazepine 900mg/day. The patient’s symptoms are almost completely resolved with psychotherapy and risperidon 2mg/day, paroxetine 30mg/day treatment.
Our aim is to discuss and draw attention to the rare condition of PGAD which was developed 7 years after epilepsy surgery in our case. Successful treatment requires a multidisciplinary approach and consideration of all reversible causes as well as cognitive therapy.

Keywords: Anterior Temporal Lobectomy, Sexual Dysfunctions, epilepsy
Sorumlu Yazar: Hava Özlem Dede, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale