ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 23      Sayı : 3       Yıl: 2017

Epilepside Ani Beklenmedik Ölüm (SUDEP): Bir Olgu Sunumu [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-70783 | DOI: 10.14744/epilepsi.2017.70783  

Epilepside Ani Beklenmedik Ölüm (SUDEP): Bir Olgu Sunumu

Gülser Karadaban Emir, Yasemin Ünal, Dilek Aslan Öztürk, Gülnihal Kutlu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı

Epilepside ani beklenmedik ölüm (SUDEP) son yıllarda önemi artan ciddi bir problemdir. Epilepsi hastalarındaki ölümlerin %17’sinden sorumludur. Hastalık yaşı arttıkça risk artmaktadır. Özellikle dirençli epilepsi hastaları risk altındadır. Ayrıca erkek cinsiyet, erken yaşta başlangıç, politerapi, nokturnal nöbetler, jeneralize tonik klonik nöbetler de risk faktörleri arasındadır. Patofizyolojisinde solunumsal, kardiyak, otonomik ve beyin sapı ile ilgili patolojiler sorumlu tutulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: sudep, temporal lob epilepsi, ölüm


Sudden Unexpected Death in Epilepsy: A Case Report

Gülser Karadaban Emir, Yasemin Ünal, Dilek Aslan Öztürk, Gülnihal Kutlu
Department of Neurology, Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine

Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) is a serious problem of an increasing importance in recent years. It is responsible for 17% of deaths in patients with epilepsy. The risk increases with increasing age. Particularly, patients with refractory epilepsy are at higher risk. In addition, male gender, early beginning epilepsy, polytherapy, nocturnal seizures, generalized tonic-clonic seizures are among the risk factors. Respiratory, cardiac, autonomic and brain stem pathologies are held responsible for pathophysiology.

Keywords: Sudep, temporal lobe epilepsy, death
Sorumlu Yazar: Gülser Karadaban Emir, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale