ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 1       Yıl: 2020

Karbamazepin ve Okskarbazepin Tedavisi ile İlişkili Hiponatremi [Epilepsi]
Epilepsi. 2010; 16(2): 107-112

Karbamazepin ve Okskarbazepin Tedavisi ile İlişkili Hiponatremi

Fatma Polat, Halil Güllüoğlu, Nilgün Araç
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Karbamazepin (CBZ) ve okskarbazepin (OXC) kullanan hastalarda hiponatremi oranını ve risk faktörlerini tespit etmektir.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada, 52 OXC ve 142 CBZ kullanan epilepsi hastasının verileri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Hiponatremi gelişim oranı (Na ≤ 134 mEq/l) (OXC %11.5, CBZ %5.6) ve şiddetli hiponatremi oranı (Na ≤ 128mEq/l) (OXC %3.8, CBZ
%1.4) OXC kullanımında daha yüksek oranda bulunmuştur (p<0.001). CBZ-OXC kullanımına bağlı hiponatremi gelişen çoğu hasta asemptomatiktir.
SONUÇ: OXC’nin neden olduğu hiponatremi ve şiddetli hiponatremi oranının CBZ’den daha fazla görüldüğü, buna rağmen vakaların çoğunun asemptomatik olduğu ve tedavi gerektirmediği kanaatine varılmıştır. Daha önceki yayınlarda belirtilen risk faktörleri hiponatremili hasta sayısının az olmasından dolayı çalışmamızda anlamlı istatistiksel değerlere ulaşamamasına rağmen, bu faktörlerin varlığında serum Na seviyesinin izlenmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hiponatremi; karbamazepin; okskarbazepin; yan etki.


Carbamazepine- and Oxcarbazepine-Induced Hyponatremia

Fatma Polat, Halil Güllüoğlu, Nilgün Araç
Deparment Of Neurology, Ege University Medical Faculty, İzmir, Turkey

OBJECTIVE: We aimed to determine the hyponatremia rate and risk factors related to carbamazepine (CBZ) and oxcarbazepine (OXC) treatment
METHODS: We examined sodium (Na) concentrations in 52 OXC- and 142 CBZ- treated patients with epilepsy using a retrospective study.
RESULTS: The frequency of hyponatremia (Na ≤134 mEq/L) was 11.5% among OXC-treated patients and 5.6% among CBZ-treated patients. Hyponatremia (Na ≤128 mEq/L) was severe in 3.8% of OXC-treated patients and 1.4% of CBZ-treated patients. Most patients with CBZ/OXCinduced hyponatremia were asymptomatic.
CONCLUSION: It was determined that the frequencies of hyponatremia and severe hyponatremia were higher in the OXC group than in the CBZ group. Most of the patients were asymptomatic and did not need treatment. Although risk factors in previous studies did not reach significant statistical value because of the low number of patients with hyponatremia, it is suggested to follow serum Na values when risk factors are present.

Keywords: Hyponatremia, carbamazepine; oxcarbazepine; adverse effects.


Fatma Polat, Halil Güllüoğlu, Nilgün Araç. Carbamazepine- and Oxcarbazepine-Induced Hyponatremia. Epilepsi. 2010; 16(2): 107-112

Sorumlu Yazar: Fatma Polat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale